Öğretim başarısında istenen yerde olmayan öğrenciler için başlatılan ve uzun yıllardan bu yana sürdürülen bir uygulama olup başka ülkelerin eğitim sistemlerinde de var olan bir çalışmadır. Bu çalışmayla okulun, ailenin ve öğrencinin neler yapması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Öğrencinin başarı durumu, velisi ve öğretmenleri tarafından düzenli olarak izlenmekte ve işbirliği yapılmaktadır. Diğer öğrencilerle karşılaştırıldığında, akademik başarısı düşük kalan öğrencilerin seviyesinin anlamlı bir şekilde yükseltilmesi amaçlanmaktadır.