Bir okulun herhangi bir öğrencisinin kaydını silme hakkı kesinlikle yoktur. Okulumuzda akademik başarısı düşük olan -kısıtlı sayıdaki- öğrencilerin aileleriyle gerekli durumlarda görüşülerek tedbirler alınmaktadır. Başarı düzeyi düşük olan öğrencilerden bazıları öğrenim yaşamlarına burada devam ederken dileyenler okul değiştirmeyi tercih etmektedir.