Burslar yalnızca öğrenim için geçerlidir ve birleştirilerek kullanılamaz. İki farklı burs oranı söz konusu olduğunda yüksek olan burs oranı geçerli olacaktır.