TÜBİTAK proje ya da bilim olimpiyatı grubuna seçilen öğrencilerin yıl içindeki çalışma performansı değerlendirilerek gruptaki devamlılığına karar verilir.