Tüm kademedeki öğrencilerimizin kullanacağı fizik, kimya, biyoloji, mekatronik laboratuvarları ile Ar-Ge, araştırma odası ve ahşap stüdyosundan oluşmaktadır. BİTÜ’de hedefimiz, çağın gereği olan modern ve teknolojik ekipmanlarıyla öğrencilerimize daha fazla imkan sunup daha fazla bilimsel başarıya imza atmak.