Çağla Aydoğan

Sınıf Öğretmeni

Çağla Aydoğan

Sınıf Öğretmeni

1996 yılında Amasya’da doğdu. Ege Üniversite Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden 2019 yılında mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümünden 2020 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde eğitimi halen devam etmektedir. 2018 yılından bu yana Özel Ege Lisesi bünyesinde bilim atölyesi öğretmenliği, akıl oyunları öğretmenliği, ilkokula hazırlık öğretmenliği yaptı. Şu anda sınıf öğretmenliği görevine devam etmektedir. Hobileri arasında spor, seyahat etmek ve kültür sanat etkinlikleri yer almakta, orta derece İngilizce bilmektedir.

Aldığı Eğitim ve Seminerler:

 • Uluslararası Oyun Tabanlı Öğrenme Programı Uygulayıcı Eğitimi
 • KHAS Öğretmen Akademisi “Algoritmalarla Düşünmek, Tasarlamak ve Üretmek"
 • KHAS Öğretmen Akademisi “Yeni Eğitim Modeli”
 • Handan Oktar Erken Çocukluk ve İlk Yıllar Konferansı
 • Yüzyılda Değişen Öğrenme Kültürü “4. Nirun Şahingiray Uluslararası Eğitim Forumu”
 • Meraklı Çocuklara Yaratıcı Öğretmenler
 • Eğitsel Oyunlarla Matematik Öğretimi
 • Yaratıcı Yazarlık Eğitimi “Hikâye Atölyesi”
 • OTÖP Çalıştayı
 • Eğitimde Oyunlaştırma, Deneyimsel Öğrenme ve Etkinlik Tabanlı Öğrenme
 • Öğretmenin İyi Olma Hali, Motivasyonu
 • Siber Zorbalık
 • Doğru ve Etkili Anlayarak Hızlı Okuma
 • Uzaktan Eğitimde Aktif Öğrenme Stratejileri
 • İşaret Dili Eğitimi
 • Yüzyılda Çocukların Hayat Başarısını Etkileyen Faktörlere Bakış
 • Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi
 • Pandemide Öğretmenlerin Psikolojik Dayanıklılığı
 • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi
 • Ekrana Rağmen ve Ekran Sayesinde Fark Yaratmak: Çevrimiçi Çocuk Atölyeleri ve Müze Kitleri
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Dijital Çağda Stratejik Düşünme Teknikleri Eğitimi
 • Yüz Yüze Eğitimde Duygusal Zekanın İyileştirici Etkisi
 • Eğitimi Güçlendirme Araçları Workshop