Özel Ege Lisesi, bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise sınıflarını bulunduran bir k12 okuldur. Okulumuzun yerli veya yabancı herhangi bir vakıf, sivil toplum kuruluşuyla doğrudan ya da dolaylı bağı bulunmamaktadır. Özel Ege’de eğitim hafızası çok önemsenmekte, kurumun ve eğitimin gelenekleri yaşatılmaya çalışılmaktadır. Okul, kurullar ve kurallarla yönetimin gerekliliğine inanmaktadır.

Bir bilim ve liderlik okulu olarak tanınan Özel Ege Lisesi, mezunlarının siyaset, kamu yönetimi, iş dünyası, medya, akademik çevre, sivil toplum ve fikir dünyasına kanaat önderliği yapacak yurttaşlar olmasını hedeflemekte, çevresini ve ülkesini bir üst eşiğe taşıma tutkusu olan, dönüştürücü lider adayları yetiştirmeye çalışmaktadır.

"Özel Ege Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına minnet duyan, cumhuriyetin kuruluş felsefesini benimsemiş ve içselleştirmiş kişiler tarafından yönetilmektedir. Çocuklarımız bu felsefe dışında herhangi bir dünya görüşüne yatkınlığın bulunmadığı ve siyasi bir görüşün barınmadığı bir eğitim-öğretim ortamında yetişmektedir."

2000 yılı ve sonrasındaki̇ dönemlerde mezun olan öğrencilerimizin üniversiteye yerleşme oranı; % 98,44’tür.

2020 LGS Sonuçlarımız