İdari birimler için iş başvurularında, okulumuz internet sayfasından online başvuru yapılabilir, ik@egelisesi.k12.tr adresine e-posta gönderilebilir ya da bizzat okulumuza gelinerek personel başvuru formu doldurulabilir. Doldurulan başvuru formu İnsan Kaynakları birimine teslim  edilir.  Personel  ihtiyacı  oluştuğunda  başvurular  değerlendirilir.  İhtiyaca  ve  aranan kriterlere uygun kişilerle yapılan sözlü mülakatlardan sonra işe alınacak kişi belirlenir ve sözleşme yapılır.