Okulumuz, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde de yer aldığı üzere, öğrencilere sunmayı hedeflediği eğitim ve öğretim imkânlarına, kurumumuzun fiziksel ve akademik gelişmesine imkân verecek yatırım ve hizmetlere ve ülkemizin ekonomik gerçeklerine bakarak ücret belirlemektedir. Ücretler belirlenirken öğrencilerin burs olanaklarının korunması ve daha da yüksek miktarlarda burs verilmesi başlıca hedeflerimiz arasındadır. Belirtmeliyiz ki bu hedef okul ücretleri üzerinde azımsanmayacak bir baskı oluşturmaktadır. Ülkemizdeki gelir dağılımı göz önüne alındığında daha fazla sayıda kişinin nitelikli eğitim kurumlarında öğrenim görmesi için okullara da görev düştüğünün ve burs imkânlarının en son noktaya kadar zorlanması gerektiğinin bilincindeyiz.