Okulumuzun güvenliğinden sorumlu olan güvenlik görevlilerimizin İzmir Valiliğinden alınan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” vardır.