Ana sınıfı, ilkokul öğrencilerimiz haftada bir ders saati halk oyunları dersi almaktadır. Ortaokul öğrencilerimiz ise haftada bir ders saati kendi istekleri doğrultusunda halk oyunları kulübüne katılabilmektedir.