İlköğretimi Özel Ege’de bitiren öğrencilerimiz lisede yabancı dil üst kur sınıflarında yer alıyor. Diğer okullardan gelen öğrencilerle karşılaştırıldığında aradaki makasın büyük olduğu görülüyor. Tüm öğrencilerimizin lise mezuniyetlerine kadar yabancı dil kazanımları geliştiriliyor. Lise öğrencilerimiz AP (Advanced Placement) matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar bilimi, İngilizce dil ve anlatım, Alman dili ve kültürü, Fransız dili ve kültürü dersleriyle üniversite düzeyinde bilgi ve beceriler kazanma şansı buluyor. Liseden mezun olan öğrencilerimizden her yıl belli sayıda -ve yurt dışına gitmek isteyen- öğrenci yabancı üniversitelerden kabul alıyor ve yurt içi üniversitelerinin hazırlık sınıflarını direkt geçiyor.

Belirtmeliyiz ki bir öğrenci lisede en düşük seviyede bile yola çıksa yol boyunca üst kurlara doğru (intermediate, upper- intermediate, advanced gibi) yol almaktadır. İngilizceyle ilgili olarak birkaç hususa daha dikkat çekilmelidir:

  • Eğitimde 0 başarı kavramı çok iddialı bir söylemdir. Ortaokulu Özel Ege’de okuyarak liseye geçen öğrencilerimizde de en alt kurda yabancı dil seviyesinde olanlar vardır. Ancak; i) sayıları istisnai derecede azdır ve ii) dışarıdan gelen öğrencilerle karşılaştırıldığında arada ciddi bir makas bulunmaktadır.
  • En alt kurda liseye başlasa bile öğrencilerin büyük kısmı lisenin ilerleyen yıllarında yabancı dilde üst seviyelere gelebilmektedir. Örneğin, neredeyse hiç İngilizce bilmeden liseye resmî okullardan gelen eski mezunlarımız arasında üniversite sınavında yabancı dilde ülke derecesi elde eden öğrencilerimiz olduğu gibi yurt dışına gitmemiş, dışarıdan hiçbir destek almamış olan ve yalnızca ÖEL’deki İngilizce öğretimi sonrasında TOEFL’da 100 ve üstü skor elde eden mezunlarımız da
  • Bunlara ek olarak yabancı dille öğretim yapılan Türk üniversitelerine giden çocuklarımızın tamamına yakınının hazırlık sınıfı okumaksızın doğrudan birinci sınıfa devam ettiklerini görüyoruz (gönüllü hazırlık okuyarak bir yıl dinlenmek isteyen gençlerimiz hariç!)
  • Yabancı üniversitelere giden mezunlarımızın da İngilizceye hiç takılmadan yola devam ettiklerini biliyoruz. TOEFL ve IELTS sınavlarına girerek yabancı üniversitelere giden veya sınava girip yurt dışına gitmeyen mezunlarımızın genellikle TOEFL’dan 100 ve üstü IELTS’den 7,5 – 8,0 arasında skorlar aldıklarını görüyoruz (TOEFL ve IELTS skorları, yabancı dilde öğretim yapan Türk üniversitelerinin hazırlık sınıfını atlamaya da imkân vermektedir). Amerikan üniversitelerinin büyük bir kısmı TOEFL’da 84-92 aralığını yeterli görürken sadece en iddialı grubun (Harvard, Yale, Princeton, MIT, Stanford ve benzerleri) uluslararası öğrencilerden 100 talep ettiğini Bu bilgiler çocuklarımızın İngilizce seviyesi hakkında fikir vermektedir.