1. Lütfen tüm soruları eksiksiz yanıtlayınız.
2. Fotoğrafınızı başvurunuza eklemeyi unutmayınız.
3. Özel Ege Lisesi bu formdaki bilgilerin başvuruyu yapan kişinin izni olmadan bir başka kurum veya kişi ile paylaşılmayacağını taahhüt eder.

Fotoğraf

Kabul edilen dosya türleri: .jpg, .jpeg, .png Maksimum 2mb fotoğraf yüklemenize izin verilir.

1. Kişisel Bilgiler

2. Ailevi Bilgiler - Eşiniz

3. Ailevi Bilgiler - Çocuklarınız

4. Ailevi Bilgiler - Anneniz ve Babanız

5. Kanunen Bakmakla Sorumlu Olduğunuz Kişiler

6. Öğrenim Durumu

(*) : Henüz mezun olmadıysanız, beklediğiniz yaklaşık not ortalamasını yazabilirsiniz. Biliyorsanız, mezuniyet derecenizi (birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi); varsa, takdirname, onur derecesi ve benzeri ödüllendirmeleri yazınız.

7. Bildiğiniz Yabancı Diller

8. Kariyer Bilgileri

9. Diğer Kişisel Bilgiler (Detayları ile açıklayınız.)

10. Kişisel Referanslar

11. İletişim Bilgileri

12. Diğer

CV

Kabul edilen dosya türleri: .doc, .docx, .pdf Maksimum 1 mb dosya yüklemeniz tavsiye edilir.