Kantin ve kafeteryada satılan ürünlerle ilgili fiyatlar her yıl Eylül ayında en az dört okulun (ikişer tane özel ve resmi okul) fiyatları araştırılarak belirlenmekte, ardından okulumuzun ilgili birimlerinin kontrolü ve onayı ile satış bedelleri tespit edilmektedir.