Kütüphanemiz bir okul kütüphanesi olmasının yanında bir araştırma kütüphanesidir. Bu nedenle kütüphanemizde her konuda kitap bulmak mümkündür.