Özel Ege Lisesinde halk oyunları bir ders olarak programda yerini almaktadır. Halk oyunları dersinde öğrencilerimizin psikomotor alanda küçük ve büyük kas gelişimlerini güçlendirmeleri, grupla hareket edebilme becerisini sağlamaları, yaşadığı çevre dışındaki yörelerin kültürel özelliklerini tanımaları, yöreler arasındaki farklılıkları kabullenmeleri ve hoşgörüyle bakmaları amaçlanmıştır.