Okulların  çok  geniş  kapsamlı  görev  ve  sorumlulukları  vardır.  Okullar  öğrencileri  akademik olarak üst düzeye taşımaya ve iyi birer yurttaş olmaları için gerekli donanımı kazandırmaya çalışırken onların güvenliği için de tedbirler almak durumundadırlar. Daha önce örnekleri yaşanan olumsuz durumlar nedeniyle -İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara gönderilen yazıya da istinaden- öğrencilerimizin sabah okula girişlerinden son ders zili çalana kadar teneffüslerde (yemek teneffüsü dahil) okul bahçesinden dışarı çıkmalarına izin verilmemektedir. Okul dışına çıkacak öğrenciler ancak velilerinin nezaretinde ve imza karşılığında okuldan ayrılabilmektedir. Bu durum ilköğretim öğrencilerinin tamamı için titizlikle uygulanmakta; yaşları itibarıyla farklı bir grubu temsil eden lise öğrencilerinin izinleri ise evlerinin yakın olması koşuluyla okul müdürlüğünün inisiyatifinde değerlendirilmektedir. Bu tedbir, çocuklarımızı okul dışında oluşabilecek ve kendilerinin güvenliğini ilgilendiren olumsuzlukları engellemek ve geçtiğimiz yıllarda okul dışında bulundukları zamanlarda ortaya çıkan, her yetişkinin kolaylıkla gözleyebileceği disiplin zaaflarını engellemek amacıyla alınmıştır.