Hayır. Öğrenci akıllı kartları okulumuzdaki tüm birimlerde ortak kullanılmaktadır.