Okulların öğrenci kadar öğretim elemanı yetiştirme görevi de olduğundan hareketle, öğretim kadrosunu oluştururken hem kıdemli, hem de genç öğretmenlerin bir arada bulunacağı bir eğitim- öğretim atmosferinin oluşması hedeflenmektedir. Böylece deneyim, enerji ve yeni yöntemlerin en rasyonel şekilde kaynaşması sağlanmaktadır. Öğretmen istihdamında kıdemli kişiler için geçmiş tecrübesi ve görev yaptığı kurumlar öne çıkmakta; genç öğretmenlerde ise -varsa- görev yaptığı kurumlar ve bitirdiği okul(lar) özellikle not edilmektedir. Her iki grupta yer alan öğretmen adaylarında da -özellikle yazılı olan- referanslar dikkatle incelenmektedir.