Ön görüşmeler öğrenciyi tanıma amaçlı yapılmaktadır. Öğrencilerin gelişim alanları göz önünde bulundurularak öğrencinin küçük kas gelişimi, dil gelişimi ve kendini ifade etme becerisini anlamaya dayalı bir tanıma sistemi vardır.