Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul çalışanlarının sağlıklarının korunması, dolayısıyla toplum sağlığının kalitesinin yükseltilmesi, okulun sağlıklı nesiller yetiştirmek adına koyduğu hedeflerinden biridir. Okulumuzda sağlık hizmetleri profesyonel sağlık personelleri tarafından yürütülmektedir. Sağlık ünitemizde tam gün bir pratisyen hekim ve hemşire görev yapmaktadır. Öğrencilerimize önerilecek ilaçlar ve yapılacak müdahaleler büyük önem taşıdığından her kayıt döneminde velilerimizin “Öğrenci Sağlık Formu” nu güncellemeleri gerekmektedir.

Ayrıca okul sağlık ünitesi tarafından yılda en az iki kez içme-kullanma sularının numuneleri alınarak analizi yapılmaktadır.