Okulumuz bünyesinde Matematik, Edebiyat ve Fen alanında gelenekselleşmiş yarışmalar bulunmaktadır. Amaç temel ve uygulamalı bilimlerde gençleri araştırmaya özendirmek, bilime ve edebiyata meraklı öğrencilere kendilerini sınayacakları ve geliştirecekleri ortamlar hazırlamaktır.