Erken yaşlarda bilim ve teknoloji kültürü ile yoğrulan genç beyinlerin, içinde bulunduğumuz bilgi çağında önemli rolleri üstleneceği şüphesizdir. Öğrencilerimize bu kültürü kazandırmak, onları temel bilim alanlarında araştırmaya teşvik etmek, çalışmalarına rehberlik etmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 2010 yılında Özel Ege Lisesi Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Kurulumuz, öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanlarındaki yeniliklere yönelik farkındalıklarını artıran ve onları da bu alanlarda üretime yönlendiren ulusal ve uluslararası çeşitli etkinliklere katılımlarını organize etmektedir.

Bilim Kurulumuz, gelecekte ülkemize ve insanlığa olumlu katkılar sağlayacak olan öğrencilerimizin yeteneklerinin genç yaşlarda belirlenmesi ve şekillendirilmesi için gözlem yapmaları, sorgulamaları, sorguladıklarını araştırmaları, araştırdıklarını yorumlamaları ve yorumladıklarını doğru ve etkin bir biçimde ifade edebilmeleri adına faaliyetler yürütmektedir.

Ülkemizdeki ve dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından izleyen Bilim Kurulumuz; çalışmalarını fen, sosyal bilimler, matematik ve bilgisayar bölümleriyle iş birliği içerisinde sürdürülmektedir. Bu çalışmaların sonucu olarak da bilim kurulu rehberliğinde gerçekleşen projeler ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında birbiri ardına başarılarılar elde etmektedir.