Özel Ege Lisesinde 105 tam zamanlı, 7 ders saatli, 1 yardımcı öğretmenimiz görev yapmakta olup öğretim yılı içinde yapılan akademik ve sosyal çalışmalarda duyulabilecek ihtiyaca bağlı olarak, özellikle yarım zamanlı ilave öğretmenler görevlendirilebilmektedir. Özellikle yurt içi ve yurt  dışında  gerçekleşen  olimpiyat  ve  proje  çalışmalarında  öğrencilerimize  katkı  sağlamak üzere üniversitelerden çok sayıda öğretim elemanı gelmektedir.

Tam  zamanlı  öğretmenlerden  yüksek  lisans  yapan  veya  tamamlamış  olanların  sayısı  38, doktora yapan veya tamamlamış olanların sayısı ise 7’tir. Başka deyişle, yüksek lisans veya doktora  seviyesinde  öğrenim  görmüş  veya  hâlen  görmekte  olan  tam  zamanlı  eğitimcilerin oranı C’tür. Görev yapan tam zamanlı eğitimcilerin mesleki tecrübeleri ve genel öğretmen kadrosu içindeki yüzdesel payları şu şekilde özetlenebilir:

Öğretmenlerin 2019-2020 öğretim yılı bitimi itibarıyla edinmiş oldukları mesleki tecrübelerinin ortalaması 13,3 yıldır.

Tecrübe Öğretmen Sayısı Yüzde (%)
0 Yıl - 4 Yıl 19 18,10
5 Yıl - 9 Yıl 25 23,81
10 Yıl - 14 Yıl 22 20,95
15 Yıl - 19 Yıl 18 17,14
20+ Yıl 21 20,00
Toplam 105 100,00