Sosyal etkinlik-kulüp çalışmaları öğrencilerin istekleri doğrultusunda ve gönüllülük esasına göre sürdürülmektedir. Sosyal etkinlik çalışmaları (kulüp çalışmaları) ana sınıfından lise sınıflarına kadar her öğrenciye katılım imkânı tanıyan ve öğrencilerin bedensel, sanatsal, kültürel ve sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmalardır. Amaç, özel yeteneği ve becerisi olan çocukları seçmek ya da ayrıştırmak değil, öğrencilere farklı sosyal etkileşim ortamları yaratarak çok yönlü gelişimlerine destek verebilmektir. Bir yandan onlara bu destek verilirken, bir yandan da o güne kadar farkında olmadıkları ilgi alanları, varsa beceri ve yeteneklerini keşfetme şansı tanımaktadır. Sosyal etkinlik-kulüp belirleme aşamasında öğrenciler, okulun ilk haftası içinde açılacak olan etkinlik-kulüp çalışmaları hakkında düzenlenen tanıtım toplantılarına katılırlar. Daha sonra kendilerine dağıtılan formlar üzerinden uygun gördükleri 5 etkinliği istek sırasına koyarak etkinlik yürütme kuruluna iletirler. Kurul etkinlik-kulüp öğrenci dağılımlarını, ilk sıraya yazılan tercihlerden başlayarak ve yaş gruplarını dikkate alarak gerçekleştirir. Kontenjanı aşan talep durumlarında, önceki yıl yerleşimleri geriye dönük olarak dikkate alınarak öğrenciler arasında bir değerlendirme yapılır. Buna rağmen benzer durumlar söz konusu ise aynı koşullardaki öğrenciler kura ile belirlenir. Ancak öncelik tanınan öğrenci, sonraki yıl(lar)da aynı kulüp için bulunacağı tercihlerde kontenjan uygunsa yerleşebilmekte; değilse diğer tercihlerine yönlendirilmektedir. Öğrencilerin yaptığı tercihlerin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra (en geç okulun açıldığı üçüncü haftadan itibaren) çalışmalar başlatılmaktadır.