TÜBİTAK - BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından 1969 yılından bu yana düzenlenmekte olan ortaöğretim öğrencileri arası araştırma projeleri yarışmasıdır. Amacı öğrencilerin yaratıcı yönlerinin ortaya çıkabilmesini sağlamak ve onları bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmektir. Genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya yönlendirmektedir. Projeler okulda farklı derslerde öğretilen yetenek ve bilgileri tek bir fonksiyonel faaliyet içinde bütünleştirir. Yarışma bölge merkez illerde başlayıp Ankara merkezde son bulan bir süreçte tamamlanmaktadır. Üç aşamalı bir yarışmadır. Birinci aşamada öğrencinin hazırlamış olduğu proje raporu üzerinden 12 ayrı bölgede jüriler tarafından değerlendirilir. Sergilemeye uygun görülen projeler bölge merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilir. Öğrenciler ikinci aşamada proje mülakatına alınırlar. Bu mülakatlarda projeler değerlendirilir. Projeler arasından finalist olarak belirlenenler final yarışması için Ankara’ya davet edilir. Üçüncü aşamada ise Ankara’da sergilenen projeler değerlendirmeye alınır. Dereceye giren projeler ülkemizi temsil etmek üzere yurtdışında düzenlenen proje yarışmalarına katılmaya hak kazanırlar. Proje yarışmalarının dışında düzenlenen olimpiyatlar ise TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilgi yarışmalarıdır. Ortaöğretim (lise) ve ilköğretim 8. sınıf öğrencilerini temel bilimlerde çalışma yapmaya özendirmek amacıyla her yıl ülke genelinde yapılır. Okulumuzda bu proje yarışmalarına ve olimpiyatlara katılmak amacıyla öğrencilerimiz için çalışmalar planlanmakta ve yürütülmektedir.