Ulaşım hizmetleri okulumuz servisleri tarafından verilmekte, sadece ihtiyaç duyulması durumunda hukuki yükümlülükleri olan, taahhütlerinin yazılı olarak garanti altına alındığı, resmi kurumlara kayıtlı ve Özel Ege Lisesi tarafından denetlenen firmalardan ilave servisler temin edilmektedir. Okul servislerinin sabah okula geliş, dönüş ve kurs servislerinin okuldan hareket saatleri, dağıtımda bir sıkıntı olup olmadığı, sürücü ve hosteslerin neler yapmaları gerektiği, servis araçlarının kapalı otoparkımıza nasıl park edecekleri ve araçların otopark içindeki hareketleri gibi konular takip ve gözetim altındadır. Bu konularla ilgili olarak okul idaresi gerekli gördüğünde ulaşım görevlileri, sürücü ve hosteslerle toplantı yapar. Belli aralıklarla bu kişilere mesleki eğitim verilir.