Bursların sayısal dağılımında en büyük ağırlık en küçük burs oranına aittir. Sonrasında azalan sayılarda olmak üzere daha yüksek oranlı burslar verilmektedir. Her sınıf grubunda en üst dilimdeki burs oranları çok kısıtlı sayıda öğrenciye verilmektedir.