Okulumuzda yabancı dil dersleri ana sınıfında başlamaktadır. Ana sınıfı 1. ve 2.sınıfların tamamında İngilizce’nin yanı sıra Almanca veya Fransızca ikinci seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulmakta. Yabancı dil dersleri ana sınıfında haftada toplam 18 saat, 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda 16 saat olarak verilmektedir. 1. Sınıflarda tüm yabancı dil dersleri yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir. 2., 3. sınıflarda 16 saat, 4. Sınıflarda 14 saat İngilizce dersi bulunmaktadır. 5. sınıflarda yabancı dil dersi haftada 18 saat, 6. Ve 7. sınıflarda 11 saat, 8. sınıfta 8 saat olarak belirlenmiştir.

Liseli öğrencilerimiz ise 9. sınıfta haftada toplam 10 saat, 10. sınıfta 6 saat, 11. sınıfta 5 saat ve 12. sınıfta 4 saat yabancı dil dersi almaktadır.