Bu hizmetlerle ilgili olarak -dahili telefon numarası 151- Yiyecek İçecek Hizmetleri Şefi ile görüşebilirsiniz.