Özel Ege Lisesinde 1998-1999 öğretim yılından beri tüm derslerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan “Ortak Sınav” uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama ilköğretim 4. sınıftan itibaren başlayan ve lise 12. sınıfa kadar devam eden bir çalışmadır. Ortak sınavlar dönemde iki, senede dört kez yapılmaktadır. Sınav sonrasında verilen sınav karnelerindeki analizlerden öğrenciler eksik konularını görme ve telafi etme imkânı bulmaktadırlar.