Dr. Onur Akpınar

Bilim Kurulu Eş Başkanı (Fen Bilimleri)

DR. ONUR AKPINAR

Bilim Kurulu Eş Başkanı (Fen Bilimleri)

1984 yılında İstanbul’da doğdu. Ege Üniversite Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden 2006 yılında mezun oldu. 2008 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programını ve 2013 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Doktora Programını tamamladı. 2014 yılından bu yana Özel Ege Lisesinde Bilim Kurulu Eş Başkanı (Fen Bilimleri) görevine devam etmektedir. Hobileri arasında seyahat etmek, basketbol oynamak, bisiklete binmek yer almakta ve iyi derece İngilizce bilmektedir.

 Aldığı Eğitim ve Seminerler:

  • Continued Dialogue, Closer to Europe (EU Project), “Renewable Energy Techologies”, 27-29.10.2021, Berlin.
  • Advanced Placement Institute, “AP Biology Course”, 31.07 – 04.08.2017, New York.
  • Pearson Teacher Education and Leadership Academy, “21st Century Skills Training Course”, Ağustos 2016 – Nisan 2017, İzmir.
  • EF International Language Centre, “English Language School”, 06-24.07.2015, Manchester.
  • TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, “Applied Education for Basic Methods in the Purification of Enzymes”, 11-15.07.2011, Kocaeli.

 Verdiği Seminer ve Eğitimler:

  • “TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Araştırma Projeleri Yarışması Süreçlerinin Değerlendirilmesi”, Özel Ege Lisesi, 2014 – 2022.
  • “Tarım Uygulamalarında Biyoinformatiğin Kullanımı”, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, 21-23.11.2012,
  • “Gıdalarda Biyoteknoloji Uygulamaları”, 18-22.10.2010, Ege Üniversitesi, İzmir.

Tezler:

  • Doktora tez adı: Konvansiyonel ve ITS-PCR Yöntemleriyle Tanısı Yapılan Yarrowia lipolytica Strainlerinin Diğer Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanısının Kesinleştirilmesi ve Ekstrasellüler Enzimlerinin Üretimi, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu (2013).
  • Yüksek Lisans tez adı: Süt ve Süt Ürünlerinden Yarrowia lipolytica İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Ürettikleri Alkalin Proteaz ve Ribonükleaz Enzimlerinin Aktivitelerinin Araştırılması (2008).