Akademik Başarı Anlayışı

Akademik başarı anlayışımızda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini bir bütün olarak ele alıyoruz.  Ortaokul kademesinden itibaren uygulanan akademik izleme çalışmaları ile öğrencilerimizin akademik gelişimlerini takip ediyor, başarılı bir lise yaşamına en donanımlı şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sağlam bir akademik zemin oluşturmak, gelişimlerini desteklemek amacıyla sanat ve sporla desteklenen zengin bir akademik içerik sunuyoruz.

Sosyal ve Kültürel Çalışmalar

Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan öğrenme ortamları sağlamaktayız. Öğrencilerimiz; ilgi ve istekleri doğrultusunda kendilerini keşfedebilmeleri için dramadan satranca, yüzmeden basketbola, blog ve web tasarımından fotoğrafçılığa, matematik olimpiyatları kulübünden fizik-kimya-biyoloji olimpiyatları kulübüne, münazaradan lego-robotik kulübüne kadar 30’dan fazla branşta etkinliğe katılabilir.

Öğrencilerin toplumsal duyarlılık kazanmaları ve toplum hizmeti çalışmalarına katılmalarının, bireysel faydanın yanında toplumsal faydanın da gözetilmesi gerektiğinin kişisel gelişmeleri ve akademik başarıları kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğümüz iş birliklerinde öğrencilerimiz aktif olarak sorumluluk almaktadır. Böylece Özel Egeli gençler, topluma faydalı olma sorumluluğunu hayata geçirme fırsatı bulmaktadır.

Öğrencilerimizin üretkenliğinin, fikirlerinin ve eleştirilerinin dikkate alındığı okul atmosferimizde öğrencilerimizden başlayan ve ailelerimize uzanan iletişim zinciri, Özel Ege’nin katılımcı ruhunun ve paylaşımcı eğitim modelinin temelini oluşturmaktadır.

Edebi Eser Okuma 

Okulumuzda uzun yıllardan bu yana uyguladığımız edebi eser uygulamasında öğrencilerimiz; her dönem bir Türkçe, bir İngilizce olmak üzere iki edebi eser okumaktadır. Öğrencilerimiz okudukları bu kitapları Türkçe ve İngilizce eserler için hazırlanmış formlara uygun olarak yazılı ve sözlü olarak sunar.

Öğrencilerin özgüven duygularının, toplum önünde konuşma becerilerinin gelişmesinin yanı sıra sorumluluk alma ve zamanı etkin kullanma alışkanlığı kazanmalarını desteklemek amacıyla yapılan bu uygulama içinde yaklaşık 76.000 eserin bulunduğu zengin Özel Ege Lisesi Kütüphanesi de önemli bir kaynak oluşturmakta, öğrencilerimize okuma alışkanlığı ve kütüphane kültürü kazandırmaktadır.

Yıllık Proje Uygulaması

Yıllık projeler, öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerisinin şekillenmesine, sorgulayıcı ve araştıran bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 4. sınıfta başlayan ortaokul sınıflarında da devam eden bir uygulamadır. Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre seçtikleri konularda ekip çalışması ile yürüttükleri yıllık projeler yazılı ve sözlü olarak öğrencilerimiz tarafından sunulmakta, seçilen projeler her yıl hazırlanan Özel Ege Lisesi Proje Kitabı’nda yayımlanmaktadır.

Ortaokulda Bilim

Okulumuzda “Sınıflar Arası Fen Proje Yarışması” 4. ve 5. sınıfları kapsamaktadır. Her yıl birbirinden özgün projelerin sergilendiği bu yarışmada çevre, enerji, yaratıcılık, teknoloji ve tasarım gibi alanlarda ödüller verilmektedir.  Projelerin değerlendirmesi, akademisyenler ve fen bilgisi öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından yapılmaktadır. Ortaokulun ilerleyen sınıflarında bilim çalışmaları TÜBİTAK projeleri ve Bilim Kurulu çalışmaları ile devam etmektedir.

Ortaokulda Spor

Öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren spor yapmayı alışkanlık haline getirmelerini ve bir yaşam tarzı olarak sürdürmelerini amaçlıyoruz.

Özel Ege’de spor sarayı başta olmak üzere okulun açık ve kapalı spor alanları ile yarı olimpik yüzme havuzu öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz; başta basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, masa tenisi, tenis, jimnastik, oryantiring, bisiklet, spor tırmanışı, pentatlon, triatlon gibi spor branşları olmak üzere birçok spor dalı ile tanışma ve uygulama fırsatı bulmaktadır.

Her öğrencimizi kendi yetenekleri ve özellikleri doğrultusunda değerlendirip okul takımlarımızı oluşturuyoruz. Ortalama her yıl 34 okul takımımız ve 380 lisanslı öğrencimizle okulumuzu; minikler, küçükler, yıldızlar, gençler takımları olarak kızlar ve erkekler kategorisinde; ilçemizde, ilimizde ve Türkiye şampiyonalarında temsil ediyoruz. Okullar arası katıldığımız yarışmalarda, müsabakayı kazanmak kadar, sporcu öğrencimizin saha içindeki ve dışındaki olumlu tutum ve davranışlarını dikkatle takip ediyor ve önemsiyoruz.