Erken yaşlarda bilim ve teknoloji kültürü ile yoğrulan genç beyinlerin, içinde bulunduğumuz bilgi çağında önemli rolleri üstleneceği şüphesizdir. Öğrencilerimize bu kültürü kazandırmak, onları temel bilim alanlarında araştırmaya teşvik etmek, çalışmalarına rehberlik etmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 2010 yılında Özel Ege Lisesi Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Kurulumuz, öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanlarındaki yeniliklere yönelik farkındalıklarını artıran ve onları da bu alanlarda üretime yönlendiren ulusal ve uluslararası çeşitli etkinliklere katılımlarını organize etmektedir.

Bilim Kurulumuz, gelecekte ülkemize ve insanlığa olumlu katkılar sağlayacak olan öğrencilerimizin yeteneklerinin genç yaşlarda belirlenmesi ve şekillendirilmesi için gözlem yapmaları, sorgulamaları, sorguladıklarını araştırmaları, araştırdıklarını yorumlamaları ve yorumladıklarını doğru ve etkin bir biçimde ifade edebilmeleri adına faaliyetler yürütmektedir.

Ülkemizdeki ve dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından izleyen Bilim Kurulumuz; çalışmalarını fen, sosyal bilimler, matematik ve bilgisayar bölümleriyle iş birliği içerisinde sürdürülmektedir. Bu çalışmaların sonucu olarak da bilim kurulu rehberliğinde gerçekleşen projeler ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında birbiri ardına başarılarılar elde etmektedir.

Okulumuzda Bilim Kurulumuz ve branş öğretmenlerimizin danışmanlığında bilimsel proje ve TÜBİTAK çalışmaları yürütmekteyiz. Öğrencilerimiz ortaokul ve lise düzeyinde fen ve teknoloji, matematik, fizik, kimya, biyoloji ya da sosyal bilimler alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliği ile düzenlenen birçok yarışmaya katılmakta ve önemli dereceler elde etmektedir.

2020-2021 öğretim yılında, TÜBİTAK çalışmaları kapsamında 80 öğrencimiz ile farklı alanlarda 49 bilimsel proje üretildi. Olimpiyat sınavlarına hazırlık çalışmalarında 51 öğrencimize ise matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar dallarında eğitim verildi. Hepsinden önemlisi sadece “başarı ve beceri” ile değil edebiyat, sanat, kültür ve sporla ülkesinin ve ona ait olan her şeyin farkındalığı ile büyüyen, alın terine değer veren, “adalet, merhamet ve vicdan” odaklı duygu ve sevgi insanları yetiştirmekten gurur duyuyoruz.

Bir “Bilim ve Liderlik Okulu” olan Özel Ege Lisesi öğrencilerinin projelerinden derlenerek bilimsel bir kaynak oluşturmak amacıyla 1999 yılından bugüne “Özel Ege Lisesi Yıllık Projeler Kitabı” hazırlanmaktadır. Bugüne kadar basılan 20 ayrı proje kitabında toplam 611 proje yer almıştır. Bu projelerin büyük bir kısmı ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece kazanmış veya sergilenmeye değer bulunmuştur.

Başarılarımızı incelemek için tıklayınız.