2019-2020 öğretim yılının ikinci yarısında başlayan ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile eğitim-öğretim faaliyetlerimizi yeniden şekillendirmemiz gerekmiştir.

Bu süreçte Özel Ege Lisesi Kalite Kurulu tarafından pandemi sürecinin tüm aşamaları planlanarak takip edilmiş ve geliştirilmesi gereken yönler hakkında yeni planlamalar yapılmıştır. Bu doğrultuda "ÖEL Pandemi Dönemi Süreç Yönetimi ve Eylem Planı" oluşturulmuş ve hayata geçirilmiştir.

Ozel Ege Lisesi Pandemi Dönemi Süreç Yönetimi ve Eylem Planı'nın buradan inceleyebilirsiniz.

"Beyaz Bayrak" ve "Temiz Havuz Belgesi"ne sahip okulumuz, Covid-19 pandemi sürecinde yürüttüğü özenli çalışmalar neticesinde;

Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü denetimi ile verilen  “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzunda belirlenen 248 kriterin tamamını yerine getirerek  “TSE Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanmıştır.