Kütüphaneler okulların en önemli hafızasıdır. Okul kütüphanesi; öğrenciyi bilgiyle tanıştıran, öğrenciye bilgiyi analiz etme ve eleştirisel düşünme becerisini kazandıran bir araştırma kütüphanesidir. Okul içinde bulunması gerekli bir mekân olmasından çok çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Özel Ege Lisesi Kütüphanesi, okul kütüphanesi olmanın yanı sıra bir araştırma kütüphanesidir. Dünyanın her yerinde yaşayabilecek, geleceğin liderleri olarak yetişecek öğrencilerimize, onları yetiştiren öğretmenlerimize, velilerimize, okulumuzda görevli personelimize bilgiyi; onların ihtiyaçları doğrultusunda en sağlıklı biçimde sunmak kütüphanemizin önceliğidir.

Kütüphanemizde çeşitli dillerde 81.448 adet basılı ve kitap dışı materyal bulunmaktadır. Kaynakların %25’i yabancı dildedir. Her yaş grubundan kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede olan kütüphanemiz; çalışma ve oyun odalarına, internet bağlantılı bilgisayarlara, dokümantasyon hizmetleri ve açık raf sistemine sahiptir. Kütüphanemizde basılı materyaller, basım tarihlerine göre sürekli güncellenmektedir.

Kütüphanemizde 22.08.2023 tarihi itibariyle 81448 basılı materyal bulunmaktadır.

Genel Kurallar

● Kütüphanede öğrencilere kütüphane kullanımı eğitimini içeren oryantasyon çalışması her öğretim yılının başında yapılmaktadır.

● Öğrencilerimizin çalışma odaları için, öğretmenlerimizin de kütüphane dersleri için kütüphane biriminden randevu almaları gerekmektedir.  

● Kütüphane üyesi olan kullanıcılar; ansiklopediler, dergiler, sözlükler ve CD’ler haricindeki tüm basılı materyalleri 28 günlüğüne ödünç alabilir, kütüphane birimi ile iletişime geçerek uzatma isteyebilirler. 

● Kullanıcılar değişik türlerden olmak kaydıyla bir seferde üç kitap alabilirler.

● Öğretim yılının bitimine iki hafta kala ödünç verme işlemi sona ermektedir. Yıl sonunda tüm kullanıcılar, kütüphane kitaplarını kütüphaneye teslim etmekle sorumludur.

● Kullanıcılar kütüphane kaynaklarından akıllı kartlarını kullanarak fotokopi çektirilebilir, bilgisayar çıktısı alabilirler.

● Kütüphane materyallerinin yeri değiştirilmemeli ve materyaller kullanıldıktan sonra masa üzerine bırakılmalıdır.

● Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmemelidir.

● Kütüphanede yüksek sesle konuşulmaması ve cep telefonlarının kapalı tutulması gerekmektedir.

● Kütüphane haftasında en çok kitap okuyan öğrenciye okuma ödülü verilir.

● Kütüphanemize yeni gelen kitaplar sergi dolaplarında sergilenmektedir.

Üyelik

● Özel Ege Lisesi Kütüphanesi öğrenci, öğretmen, veli, personel ve halka açıktır. Okul çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve emekli öğretmenlerimiz kütüphanemizin doğal üyesidir; üyelik ücreti alınmadan kütüphanemizden faydalanabilir ve kitap ödünç alabilirler.

● Üyeliği olsun olmasın tüm kullanıcılar kütüphanemizi ziyaret edebilir ve kütüphanede bulunan kitaplardan faydalanabilirler. Kitap ödünç almak isteyen kullanıcılar ise kütüphanemize üye olmalıdır.

● Üyelik işlemleri için Kütüphane Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kullanıcılara ödünç aldığı kitap/kitaplar için iade tarihi verilmektedir. Kullanıcı kendisine verilen sürenin bitiminde kütüphaneden ödünç aldığı kitabı/kitapları iade etmez ya da kütüphane biriminden süre uzatımı talep etmeden kitabı teslim etmez ise diğer kullanıcıların o kitaptan/kitaplardan faydalanma hakkını çiğnemiş olacağından kullanıcıya her gecikme günü için kitap başına 1 TL ceza uygulanacaktır.

Gecikme 30 günü aştığında ceza durdurulur, gecikme bedeli kitabın o günkü piyasa değerinin 3 katı kadar veya en fazla 30 TL  olarak alınmaktadır. Aksi takdirde kitabın fiyatı, yenisinin alınması için kullanıcıdan talep edilmektedir.

Özel Ege Lisesi Kütüphanesi eserlerinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için üyelerin kütüphane materyallerini ödünç alma süresini, eserlerin türüne göre belirlemiştir. Üyelerimiz ödünç aldıkları eserleri verilen süre içerisinde  iade etmekle yükümlüdür.

Değerler Okurlar, kütüphane görevlilerimiz kütüphanemizle ilgili her konuda sizlere yardımcı olacaktır. Kitap rezervi ya da süre uzatma için kütüphane birimimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Yeter Örgören: yeter.orgoren@egelisesi.k12.tr

Kütüphane Çalışma Saatleri:

  • Hafta içi     : 08.30 - 16.45
  • Cumartesi   : 09.00 - 13.45

Özel Ege Kütüphanesi kitap listesine erişmek için tıklayınız.