Özel Ege Lisesi, 1987 yılında Özel Anayurt Lisesi adıyla kurulmuş, takip eden yıl Özel Ege Lisesi adını almıştır. 

Özel Ege Lisesi, İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım Anonim Şirketinin sahibi olduğu bir K-12 (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise sınıflarını bünyesinde bulunduran) okuldur. Okulun yerli veya yabancı herhangi bir vakıf veya sivil toplum kuruluşuyla doğrudan veya dolaylı bağı bulunmamaktadır. Özel Ege Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına minnet duyan, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini benimsemiş ve içselleştirmiş kişiler tarafından yönetilmektedir. Çocuklarımız bu felsefe dışında herhangi bir dünya görüşüne yatkınlığın bulunmadığı ve siyasi bir görüşün barınmadığı bir eğitim-öğretim ortamında yetişmektedir. 

“Özel Ege Lisesinin varoluş sebebi, dünyanın her yerinde rahatlıkla yaşayabilecek, ulusal değerlerine bağlı, geleceğin güvenilir liderlerini yetiştirmektir.” misyonuna sahip bir ”Bilim ve Liderlik” okuldur.

Özel Ege’de “eğitim hafızası” çok önemsenmekte, kurumun ve eğitimin gelenekleri yaşatılmaya çalışılmaktadır; “kurullar ve kurallarla yönetimin” gerekliliğine inanmaktadır. 

Özel Ege Lisesi, 1998 yılından bu yana aynı üst yönetim ve kurucu temsilcisi tarafından yönetilmektedir. 

Bir bilim ve liderlik okulu olarak tanınan Özel Ege Lisesi, mezunlarının siyaset, kamu yönetimi, iş dünyası, medya, akademik çevre, sivil toplum ve fikir dünyasına kanaat önderliği yapacak yurttaşlar olmasını hedeflemekte, çevresini ve ülkesini bir üst eşiğe taşıma tutkusu olan, dönüştürücü lider adayları yetiştirmeye çalışmaktadır. 

Okulumuz kurulduğu ilk yıllardan bu yana akla hükmedilmeyen, dimağların ve vicdanların hür bırakıldığı, önyargıların esiri olunmayan, farklılıkların farkına varıldığı ve her türlü ayrımcılığın dışlandığı eğitim süreçleri izlemektedir.

Özel Ege Lisesi kültüründe çalışma, sabır ve tevazu öne çıkan değerler olarak dikkat çekmektedir. Okulumuz, öğrencilerini popüler kültürün ve baskın tüketici anlayışın tek tip insan yetiştirme tehlikesine karşı dikkatli olmaya çağıran bir anlayışa sahiptir.

Alın terinin daima üstünde durulan Özel Ege’de öğrenciliğin ve yaşamın yalnızca başarıdan ibaret olmadığı, aile başta olmak üzere her türlü sosyal çevrede iç ve dış dünyası barışık bireyler olarak yer almanın gerekliliği üzerinde durulmaktadır.

"Yıllara Göre Özel Ege" dokümanına ulaşmak için tıklayınız.