AP Dersleri: “Üniversite Seviyesinde Dersler”

Amerikan Yükseköğretim Kurumu olarak da bilinen ve Amerikan üniversitelerine giriş sınavlarını düzenleyen College Board'un 2013-2014 akademik yılında Türkiye'deki üçüncü, İzmir'deki ilk üyesi olan Özel Ege Lisesi, College Board tarafından lise öğrencilerine yönelik olarak organize edilen AP programına da (Advanced Placement Program) aynı yıl dâhil olmuştur.

AP Programı, akademik mükemmeliyeti hedefleyen lise öğrencileri için üniversite düzeyinde dersler ve sınavlardan oluşan bir eğitim programıdır. Bu program sayesinde lise öğrencileri aldıkları derslerle üniversite düzeyinde bilgi ve beceriler kazanmaktadır.

Öğrenciler ayrıca AP sınav sonuçlarıyla yurt içindeki bazı üniversitelerde; Amerika, Kanada ve Avrupa’da bulunan birçok üniversitede görecekleri bazı derslerin kredilerini lisede iken alma şansına sahip olmaktadır. ABD dışında dünyada 60’a yakın üniversitede de kabul sürecinde AP sınav sonuçları tanınmaktadır. Öğrenciler üniversitede öğrenim görmek istedikleri bölüme göre College Board tarafından sunulan 38 farklı alanda istedikleri sınavlara girebilmektedir.

Özel Ege Lisesi olarak lise seviyesindeki öğrencilerimize lisans düzeyinde 2021-2022 öğretim yılı itibarıyla 25 AP dersi vermekteyiz. Bu dersler aynı zamanda MEB Talim ve Terbiye Kurulu onayıyla Özel Ege Lisesi müfredatında yer aldığından öğrencilerimizin karne ve transkriptlerinde de görülmektedir. Ayrıca Özel Ege Lisesi AP ve SAT sınav merkezi de olduğu için öğrencilerimiz AP ve SAT sınavlarına okulumuzda girme hakkına sahiptir.

5 üzerinden değerlendirilen AP sınavlarında başarı koşulu, 3 ve üzeri notlar almaktır.

3= Yeterli, 4= İyi derecede yeterli, 5= Üstün düzeyde yeterli anlamına gelmektedir. Ayrıca 5 alan öğrenciler üniversite kabul süreçlerinde çok büyük bir avantaj elde etmektedir.

Özel Ege Lisesi, College Board üyesi olduğu 2013-2014 akademik yılından bu yana farklı alanlarda AP dersi veren okullardan biridir. AP sınavlarına katılan öğrencilerimizin tamamına yakını 3 ve üzeri not almıştır.

Okulumuz 2021 Şubat ayı itibarıyla AP Capstone™ Diploma Programı’nı akademik çalışmalarına dâhil etmiştir. Böylelikle Özel Ege Lisesi, öğrencilerine çift diploma seçeneği sunmaktadır.

AP Capstone™ Diploma Programı’nı uygulayan dünyada 2000, ülkemizde sadece 3 okuldan biri olan Özel Ege Lisesi aynı zamanda AP sınav merkezidir. Dolayısıyla öğrencilerimiz sınavlarına okulumuzda girme imkânına sahiptir. Şu an geldiğimiz noktada AP ders sayımızı öğrencilerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda 25’e yükseltmiş bulunmaktayız. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylı, öğrencilerimizin karne ve transkriptlerinde görülebilecek derslerdir.

AP Capstone™ Diploma Programı üniversite düzeyinde araştırma, iş birliği, iletişim becerilerini geliştirmeye olanak sağlayan yenilikçi bir diploma programıdır. Bu program kapsamında öğrenciler, her biri 1 akademik yıl sürecek olan AP Seminar (Seminer) ve AP Research (Araştırma) derslerini almalıdır. Bu diploma programını tamamlamak için öğrencilerin lise öğrenimi boyunca AP Seminer ve AP Araştırma derslerinden farklı olarak 4 farklı AP dersi sınavından 3 ve üzeri not alması beklenmektedir.

Bu yenilikçi diploma programı sonunda çift diploma alacak öğrencilerimiz yurt dışı üniversitelere başvurularında diğer öğrencilerden bir adım daha öne geçerek burslu kabul alma imkânına sahip olabilecektir.

AP Capstone Diploma Programı, seminer (seminar) ve araştırma (research) derslerine dayalı, öğrencilerin eleştirel düşünme, araştırma, iş birliği, yönetim ve sunum gibi önemli beceriler geliştirmesine olanak sağlayan yenilikçi bir diploma programıdır.

Genellikle 10 veya 11. sınıfta alınan AP Seminer dersinde öğrenciler karmaşık konuları çoklu bakış açılarıyla değerlendirir, bilgi kaynaklarının güvenilirliğini belirleyebilir ve bir öneriyi destekleyen argümanlar geliştirebilir. AP Seminer dersi, proje tabanlı öğrenme ilkelerine göre düzenlenmiştir. Her öğrencinin AP Seminer dersi puanı, öğrencilerin akademik yıl boyunca tamamladıkları araştırma raporları, yazılı ödevler, grup hâlinde ve bireysel olarak yaptıkları sunumlar gibi bir dizi değerlendirmeye dayanır. Bu ders, AP Araştırma (Research) dersi için bir ön şarttır.

AP Seminer dersi içeriğinde yer alan bazı konular:

 •   Gençlerde uyku eksikliğinin akademik başarıya etkisi
 •   Müzik akorları ve ritmin öğretimde kullanımı
 •   Çevresel sorunlar
 •   Sürdürülebilirlik
 •   Adalet ve eşitlik
 •   Yargıtay kararlarının uygulanmasında kamuoyunun etkisi

AP Seminer dersini izleyen AP Araştırma dersinde ise öğrenciler ilgi alanlarına yönelik bir araştırma tasarlar, yürütür ve sunar. Araştırma yöntemlerini öğrenerek AP Seminer dersinde edinilen becerileri geliştirirler. Ayrıca araştırmada etik, verilerin toplanması ve analizi, bulguların sunumu konusunda yetkinlik kazanırlar. AP Araştırma dersi de AP Seminer dersi gibi proje tabanlı bir öğrenme tasarımına dayanmaktadır. Her öğrencinin AP Araştırma dersi puanı, öğrencinin yazdığı akademik makaleye, makale sunumuna ve sözlü savunmasına göre verilir. Bu dersin sonunda yazılı sınav yapılmamaktadır.

AP Araştırma dersi içeriğinde yer alan bazı konular:

 •   Gıda atıkları: Sorun ve çözüm önerileri
 •   Otomotiv endüstrisinin geleceği
 •   Oy kullanmada yaşın önemi ve gençlerin katılımı
 •   Matematik ve spor ilişkisi
 •   Genetiği değiştirilmiş organizmalar
 •   Eğitimde sanatın rolü
 • Gelir eşitsizliği

AP Capstone Diploma Programı’na ilgi duyan öğrencilerimizin akademik yıl başlamadan önce okulumuz rehberlik servisine başvuru yapması gerekmektedir. Okulumuz rehberlik servisine yapılan başvurular AP koordinatörlüğünce değerlendirilip öğrenci ve öğrencinin ailesiyle iletişime geçilerek yol haritası belirlenir. AP Capstone Diploma Programı’na ilgi duyan öğrencilerimiz 9. sınıfta sunulan bazı AP derslerini alarak başvuru sürecini başlatabilir. Özellikle 10. sınıfta AP Seminer, 11. sınıfta AP Araştırma derslerini alarak AP Capstone Diploma Programı’nın ilk aşamasını tamamlayabilir. Bu iki zorunlu derse ek olarak öğrencilerimiz lise öğrenimleri boyunca toplamda 4 AP dersi sınavından 3 ve üzeri bir not alıp diploma almaya hak kazanırlar. AP Seminer ve Araştırma dersleri dışındaki ders seçimlerinde AP koordinatörlüğü rehberliğinde 25 farklı AP dersimizden kendisine uygun olan dersi alabilir ya da sadece sınavına girebilir.

AP Capstone Diploma Programı sonunda çift diplomaya sahip olan öğrencilerimiz yurt dışı üniversitelerine başvurularında diğer öğrencilerden bir adım daha öne geçerek burslu kabul alma şanslarını artıracaklar ve almış oldukları skorlarla kaydoldukları üniversitelerde bu derslerden muaf olabileceklerdir. Buna ek olarak üniversite eğitimi boyunca gereksinim duyacakları temel akademik becerilerini lise eğitimi süresince kazanma fırsatına sahip olacaklardır. Ayrıca Türkiye’deki üniversitelerde de AP dersleri muafiyet için kullanılmaktadır. Öğrenciler bu derslerden muaf olma ve kredi tamamlama olanağının yanı sıra burs alma imkânına da sahiptirler.

AP Capstone Diploması ile dünyanın prestijli üniversitelerine burslu kabul alma imkânına sahip olabilirsiniz.