İngilizce Dersi Öğretim Programımız “SMART”, Özel Ege Lisesi öğretmenleri ve program geliştirme uzmanları tarafından anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğrenimleri adına geliştirilmiştir. Bu öğretim programı öğrencilerin ilgi duyduğu belirli temalar etrafında şekillendirilmiştir. SMART İngilizce dersi öğretim programımız ile öğrencilerimiz hedef dilde kazandıkları yeterlilikleri matematik, fen bilgisi, müzik ve görsel sanatlar gibi disiplinlerle de birleştirme fırsatı bulur ve deneyimler.

“SMART” geleceğin liderlerini yetiştirir.

Programın içerik ve etkinlikleri anaokul dönemindeki öğrencilerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak ve matematik, fen ve sanat ile ilgili öğelerin kullanıldığı multidisipliner yaklaşıma göre düzenlenerek dil becerilerini doğru bir şekilde ölçebilmeyi, hem sürece hem de sonuca odaklı değerlendirme yaklaşımlarını birlikte kullanmayı amaçlamaktadır.

SMART ile öğrenme-öğretme ve değerlendirme sürecinde teknolojiyi kullanarak öğrencilerimizin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlamayı, kazanımlarını gerçek yaşama yansıtmalarını hedefliyoruz.

Öğrencilerimizin günlük hayatın her aşamasında İngilizce ile iç içe olmalarını sağlamak amacıyla resim, müzik, sanat derslerinde, ayrıca sabah kahvaltısında sınıf ve branş öğretmelerimize İngilizce öğretmenlerimiz de eşlik etmektedir.

İlkokul dördüncü sınıfta Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi’ne göre (CEFR) öğrencilerimizin A1+/A2 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. Bu süreçte, öğrencilerimiz okulumuz tarafından düzenlenen Quiz Show, Spelling Bee gibi etkinliklerde hedef dili eğlenceli bir şekilde kullanmaktadır. Ayrıca Cambridge Starters ve Movers sınavlarına katılarak Türkiye ortalamalarının üzerinde sonuçlar elde etmektedir. Öğrencilerimiz ilkokulda eTwinning projeleri kapsamında farklı kültürleri tanırken, İngilizceyi aktif olarak kullanıp yepyeni bilgiler öğrenmektedir.

SMART öğretim programında sınıf bir hazırlık niteliğinde olup matematik, kodlama, fen bilgisi alanları ile birlikte yönetilmektedir.

Öğrenciler 6. sınıftan itibaren İngilizce eğitimlerine seviye grupları ile devam ederler. Öğrencilerimizin ortaokul 8. sınıfı B1+/B2 dil seviyesinde tamamlamaları hedeflenmektedir. 5. sınıftan itibaren öğrencilerin dil gelişimleri ÖZEL EGE PROGRESS TEST ile öğretim yılı boyunca üç kez dört beceri (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) kapsamında çevrim içi olarak uygulanmakta ve ölçülmektedir. Bu uygulamalar, öğrenciler için uluslararası geçerliliği olan IELTS ve TOEFL IBT sınavlarına doğru atılan ilk adımlardır. Ayrıca öğrencilerimiz ilkokul süresince edindikleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri ortaokulda geliştirerek uluslararası düzeyde geçerli Cambridge sınavlarına (Flyers-KET-PET-FCE) girmekte ve gelişimlerini belgelendirmektedir.

6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz, küresel sorunlar hakkında farkındalık kazanmak ve bu sorunlar hakkında önerdikleri çözümler üzerinde tartışmak amacıyla Junior Model Birleşmiş Milletler (JMUN), Yale Model Government of Europe (YMGE), e-twinning, SDG–Sustainable Development Goals gibi birçok projeye katılmaktadır. Ayrıca Debate Tournament (Münazara Turnuvası) ile öğrenciler; eleştirel düşünme, topluluk karşısında konuşma, araştırma ve takım çalışması gibi birçok beceri kazanmaktadır.