ÖZEL EGE'DE BURSLULUK

Özel Ege’de burslandırma 5. sınıftan itibaren başlamaktadır. Anaokulu ve ilkokul sınıf gruplarında burs uygulaması bulunmamaktadır. Ortaokul ve lise sınıflarında ise Özel Egeli olmak isteyen öğrencilerimizin Özel Ege Lisesi Okula Giriş Sınavı'na katılması gerekmektedir. Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege Lisesinde ailenin gelir durumuna göre burslandırma yapılmamakta, öğrenciye burs verilmesinde akademik yeterlilik aranmaktadır. Gelir durumuna dair belge, yalnızca Burs Komisyonunun gerekli gördüğü hâllerde talep edilebilir.

 Bursların Devamlılığı

Ortaokul ve lise öğrencilerine verilen Özel Ege Bursları genel anlamıyla öğrencilerin öğrenim gördüğü kademenin bitimine kadar aynı şekilde devam etmektedir. Öğrencilerin burs oranları aynı kalmakta (artmamakta veya azalmamakta), bununla birlikte bursun devamlılığında akademik liyakatin yanı sıra öğrencinin örnek davranışlara sahip olması, okula ve derslere düzenli ve aktif katılması, davranış ve disiplin kuruluna sevk edilmemesi ve herhangi bir disiplin yaptırımı almamış olması Burs Komisyonu tarafından dikkate alınan önemli unsurlardır. Ayrıca burslu tüm öğrenciler için öğretim yılı içinde bir ya da daha fazla ortak sınava girilmemesi ve akademik başarıda belirgin düşüşler olması gibi durumlarda burslar, yeniden değerlendirilmektedir.

Lisede %80 oranında bursa sahip olan öğrencilerimiz Eraslan Vakfı bursu ile öğrenimlerine devam etmektedir. Tıpkı Özel Ege Bursu alan diğer öğrenciler gibi Eraslan Vakfı bursiyerlerinin de bursluluklarının devamlılığı için akademik liyakat ve öğrencinin örnek davranışlara sahip olması Burs Komisyonu tarafından dikkate alınmaktadır.

Ortaokul ve lise sınıflarında Özel Egeli olmak isteyen öğrencilerimizin Özel Ege Lisesi Okula Giriş Sınavı'na katılması gerekmektedir. Bu sınav; ortaokul 5, 6, 7, 8. ve lise 10, 11, 12. sınıfta okuyacak öğrenciler için uygulanmaktadır. Sınavın sonucuna göre öğrenciler kayıt hakkı elde edebilmekte, sınav sonucuna ve burs kontenjanlarına göre akademik başarı bursundan yararlanabilmektedir.

  • 9. Sınıfta Özel Egeli Olacak Yeni Öğrenciler:

9. sınıfta Özel Egeli olmak isteyen öğrencilerimiz için okula kayıt sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ulusal sınav (LGS) sonuçları dikkate alınmaktadır. Bu sınavda öğrencilerin bulunduğu yüzdelik dilimler okula kabul durumunda ve burslandırılmasında belirleyici olmaktadır. Okulumuza ait taban yüzdelik dilimleri ve burs koşulları ulusal sınav sonuçlarının resmî olarak açıklanmasının ardından ilan edilmektedir.

*Bu sınıf grubunda yer alan öğrencilerimiz için okula giriş sınavı uygulaması bulunmamaktadır.

Okulumuzda her kardeş için %10 kardeş indirimi uygulanmaktadır. Ayrıca Özel Ege Lisesi 12. sınıftan mezun olan her öğrencimizin çocuğunun %10 oranında burs hakkı bulunmaktadır.

İki farklı burs oranı söz konusu olduğunda yüksek olan burs oranı geçerli olacağından burslar birleştirilmemektedir.