Özel Ege Lisesinde ailenin gelir durumuna göre burslandırma yapılmamakta, öğrenciye burs verilmesinde akademik yeterlilik aranmaktadır. Gelir durumuna dair belge, yalnızca Burs Komisyonunun gerekli gördüğü hâllerde talep edilebilir.

Özel Ege’de burslandırma 5. sınıftan itibaren başlamaktadır. Anaokulu ve ilkokul sınıf gruplarında burs uygulaması bulunmamaktadır.

Eraslan Vakfı Bursları

Eraslan Vakfı burslarında öğrenimine Özel Ege Ortaokulu ve Lisesinde devam eden öğrencilerin yıl içinde girdikleri ilk üç ortak sınavın sonuçları belirleyici olmaktadır. Öğrencinin bir ya da daha fazla ortak sınava girmemesi durumunda bursluluk durumunun belirlenmesine -burs verilmesine veya verilmemesine, bursun bir kademe eksik uygulanmasına- ait inisiyatifler Burs Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.

Özel Ege Lisesi burs sisteminde akademik liyakatin yanı sıra bir öğrencinin burs alabilmesi ve bursunu devam ettirebilmesi için örnek davranışlara sahip olması, okula ve derslere düzenli ve aktif katılması, herhangi bir disiplin suçu işlememiş ve bu yüzden ceza almamış olması Burs Komisyonu tarafından dikkate alınan önemli kriterlerdir.

Bursların Devamlılığı

Öğrencinin 9. sınıfta sahip olduğu bursluluk durumunun lise yaşamı boyunca aynı şekilde sürmesi okulun yıllardır sürdürdüğü bir politikadır. Genel anlamıyla lisede öğrencilerin burs oranları aynı kalmakta (artmamakta veya azalmamakta) ve çok nadir durumlarda burs oranı değişebilmektedir. Öğrencinin akademik durumunda diğer tüm öğrencilerden farklı oranda düşme olması durumunda kendisi ve ailesiyle görüşme yapılarak durumu değerlendirilebilmektedir.

Ortaokul ve lise sınıflarında Özel Egeli olmak isteyen öğrencilerimizin Özel Ege Lisesi Okula Giriş Sınavı'na katılması gerekmektedir. Okula giriş sınavı sonucunda öğrencilerimiz kayıt hakkı elde edebilir veya sınavın sonuçlarına burs imkânlarından faydalanabilirler. Bu sınav; ortaokul 5, 6, 7, 8. ve lise 10, 11, 12. sınıfa geçecek öğrenciler için uygulanmaktadır. Sınavın sonucuna göre öğrenciler kayıt hakkı elde edebilmekte, sınav sonucuna ve burs kontenjanlarına göre akademik başarı bursundan yararlanabilmektedir.

9. Sınıfta Özel Egeli Olacak Yeni Öğrenciler:

9. sınıfa geçişlerde okula kabul ve bursluluk için MEB tarafından yapılan ulusal sınav sonuçları (LGS; Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri) dikkate alınmaktadır. Okulumuza ait taban puanı ve burs koşulları ulusal sınav sonuçlarının resmî olarak açıklanmasının ardından ilan edilecektir.

*9. sınıfa geçecek öğrencilerimiz için okula giriş sınavı uygulaması bulunmamaktadır.

Okulumuzda her kardeş için %10 kardeş indirimi uygulanmaktadır. Ayrıca Özel Ege Lisesi 12. sınıftan mezun olan her öğrencimizin çocuğunun %10 oranında burs hakkı bulunmaktadır.

İki farklı burs oranı söz konusu olduğunda yüksek olan burs oranı geçerli olacağından burslar birleştirilmemektedir.