İngilizce "SMART"


SMART öğretim programında 5. sınıf bir hazırlık niteliğinde olup matematik, kodlama, fen bilgisi alanları ile birlikte yönetilmektedir. Öğrencilerimiz ortaokulda Start Up, Open Road ve Turning Point seviye gruplarına ayrılmaktadır.

6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz, küresel sorunlar hakkında farkındalık kazanmak ve bu sorunlar hakkında önerdikleri çözümler üzerinde tartışmak amacıyla Junior Model Birleşmiş Milletler (JMUN), Yale Model Government of Europe (YMGE), e-twinning, SDG–Sustainable Development Goals, World Scholar’s Cup gibi birçok projeye katılmaktadır.

Debate Tournament (Münazara Turnuvası) ile öğrenciler eleştirel düşünme, topluluk karşısında konuşma, araştırma ve takım çalışması gibi birçok beceri kazanmaktadır. Öğrencilerimizin ortaokul 8. sınıfı B1+/B2 dil seviyesinde tamamlamaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz ilkokul süresince edindikleri bilgi beceri ve yetkinlikleri ortaokulda geliştirerek uluslararası düzeyde geçerli TOEFL Junior ve Cambridge sınavlarına (Flyers-KET-PET-FCE) girmekte ve gelişimlerini uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgelendirmektedir.

8. sınıf öğrencilerimiz lisedeki AP derslerine hazırlık niteliğinde olan Pre-AP dersleri almakta, TOEFL Junior sınavlarına katılmakta ve gelişimlerini uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgelendirmektedir.

“SMART” geleceğin liderlerini yetiştirir.

Özel Ege Progress Test

Öğrencilerin yabancı dil kazanımlarının ve ilerlemelerinin nasıl olduğunu somut sonuçlarla gösteren bir uygulamadır.

Ortaokul 5. sınıfla başlayan çevrim içi Progress Test uygulaması 11. sınıfın sonuna kadar devam etmektedir.

Özel Ege Progress Test Uygulaması;

  • Öğrencilerin okuma ve anlama, konuşma, yazma ve dinleme becerisiyle birlikte dil bilgisi ve kelime bilgisini de doğru bir şeklide ölçer.
  • Dilin gündelik yaşamda kullanıldığı biçimiyle öğrenciyi test eder.
  • Sonuç odaklı öğrenciler için kaliteli bir ölçme değerlendirme aracıdır.
  • Daha fazla çalışma gerektiren alanlara odaklanma ve bu alanlara daha çok zaman ayırma farkındalığı yaratır.
  • Öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda verilen üç çevrim içi sınavdan oluşur.
  • Bireysel sınavsonuç raporu sağlar.

Model Birleşmiş Milletler (J-MUN) Çalışmaları

Öğrencilerimiz okul öncesinden liseye kadar olan süreçte kazandıkları yabancı dil yeterliliğiyle Harvard, Princetonve Yale Üniversitesinde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na 2002 yılından bu yana düzenli olarak katılmaktadır. Öğrencilerin küresel iletişim, diplomasi, barış ve güvenlik, insan hakları, Birleşmiş Milletler ve benzeri uluslararası organizasyonlar gibi farklı konulara odaklandığı konferanslarda katılımcı gençlerin iletişim, karar verme, hedef belirleme, müzakere gibi liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi de sağlanmaktadır.

İkinci Yabancı Dil: Almanca-Fransızca

Özel Ege Ortaokulunda ikinci yabancı dil eğitimi dilin temel gereği olan okuma, yazma, anlama ve konuşma becerilerini kendilerini ifade edebilecekleri seviye hedef alınarak devam etmektedir. Ayrıca okul içi ve dışında yapılan etkinliklerle öğrencilerin dili aktif olarak kullanması ve akranlarıyla iletişime geçmesini hedeflemekteyiz.

5. sınıftan itibaren girdikleri uluslararası sınavlarla Almanca ve Fransızca uluslararası geçerliliği olan A1 ve A2 resmi dil sertifikası alabilecek düzeye yükselmektedirler. Bu sertifikalar Avrupa dilleri ortak çerçeve programı ile uyumlu dünyanın dört bir yanında aynı standartlara uygun olarak verildiği garantilenen, ömür boyu geçerliliği olan, üniversite ve şirketler tarafından tanınan ve kullanılan belgelerdir. Kendi kültürel kimliğinin farkında olarak yetişen öğrencilerimiz; öğrendikleri dili konuşan ülkelerin kültürel değerlerini de tanıyarak çok kültürlülük bilinci kazanır. Bu sayede diğer kültürlere hoşgörü ve saygı gösteren öğrencilerimizin dünyanın her yerinde yaşayabilecek bireyler olarak yetişmeleri en büyük amacımızdır.