Birey ve genç olma bilincinin kazanılmaya başlandığı bu dönemde amacımız lider vasıflı bireyler yetiştirmektir. Bu anlayışla yetiştirdiğimiz genç nesillere yaşam boyu gerekli olacak bilgi, beceri, davranış, tutum ve değerleri kazandırmak öncelikli hedefimizdir.  Öğrencilerimizi öz güven, girişimcilik, toplumsal sorumluluk, ulusal duyarlılık, millî değer ve yurttaşlık bilinciyle yetiştirmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Ortaokul eğitim programında yer alan akademik çalışmaların yanı sıra pek çok sosyal, kültürel ve sportif uygulamalar da yer almaktadır. İnanıyoruz ki sosyal etkinlikler, kültürel ve sportif çalışmalar, akademik becerilerin yükseltilmesini amaçlayan TÜBİTAK ve bilim kurulu çalışmaları öğrencilerimizin erken yaşlarda önemli yetkinlikler kazanmalarını sağlayacaktır.

Özel Ege Ortaokulu olarak geleceğin temelinin atıldığı bu yıllarda çocuklarımıza sağladığımız eğitimi öğrencilerimizin geleceklerine yapılmış önemli bir yatırım olarak görmekteyiz.