Sosyal etkinlik çalışmaları (kulüp çalışmaları) ana sınıfından lise sınıflarına kadar her öğrenciye katılım imkânı tanıyan ve öğrencilerin kültürel, sosyal, sanatsal ve fiziksel gelişimini destekleyen çalışmalardır. Bu çalışmalarda öncelikli amacımız; öğrencilerimize farklı sosyal etkileşim ortamları yaratarak çok yönlü gelişimlerini desteklemek ve bu sayede öğrencilerimizin ilgi alanlarını, beceri ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamaktır.

Öğrencilerimizin akademik başarılarına olumlu katkı sağladığına inandığımız ortaokul kulüp derslerimiz şu şekildedir: