Özel Ege Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak tüm kademelerde izlediğimiz öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve gelişim dönemi özelliklerini merkeze aldığımız kapsamlı gelişimsel ve önleyici rehberlik temelli programımızı Özel Ege Ortaokulunda da uyguluyoruz.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen rehberlik çalışmalarımız, bireyin kendini en iyi şekilde tanıması ve güçlü yönlerini ortaya çıkarabilmesi için gerekli olan; karar verme, problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, kişiler arası etkili iletişim, öz farkındalık, empati, duygu farkındalığı gibi temel yaşam becerilerinin alt yapısını öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemektedir. Çalışmalarımızı yürütürken çözüm odaklı yaklaşımı benimseyerek öğrencilerimize gelişimsel süreçleri içerisinde karşılaşabilecekleri güçlüklerde çözüm yollarını bulmaları konusunda rehberlik ediyoruz. Tüm bu süreci sınıf öğretmeni, aile ve rehber öğretmen iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz.

Öğrencilerimizin gelişimlerini, yapılan bireysel görüşmelerde, grup çalışmalarında, sınıf rehberlik çalışmalarında ve sınıf gözlemlerinde, gelişimin tüm alt alanlarında detaylandırarak takip ediyoruz. Sınıf öğretmeni ve ailesiyle iletişimde bulunarak gelişimsel sürecine dair bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz.

Anne Baba Okulu

Her yıl düzenli olarak alanında uzman olan kişileri velilerimizle bir araya getiriyoruz. İletişim, gelişim özellikleri, düşünme becerileri, sınırlar gibi konular bu okulun ana çerçevesini oluşturuyor. Burada ailedeki bireylerin temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak konuları belirliyoruz.