Ortaokuldan Liseye Geçişte Rehberlik

Özel Ege Lisesinde ortaokuldan liseye geçişte ulusal sınava hazırlık çalışmaları 5. sınıf itibarıyla başlamakta, 6. sınıfta akademik izleme çalışmaları ile devam etmektedir. Tüm sınıf gruplarımızda öğrencilerimizin akademik başarısını arttırmak ve ihtiyaçlarını belirlemek için “Akademik Başarı İzleme Sistemi (ABİS)” kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarılarını uyguladığımız “Konu Kazanım Testleri” ve “Konu Tarama Testleri” sonucunda gerçekleştirdiğimiz akademik takip çalışmaları ile destekliyoruz. Eğitsel rehberlik kapsamında ise dönem içinde uyguladığımız envanterler ve öğretmenlerimizin değerlendirmeleri doğrultusunda öğrencilerimizle ve velilerimizle bireysel görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

Ortak Sınav Uygulaması

Dönemde iki, senede dört defa uygulanan ortak sınavlar, ilkokul 4. sınıfta başlayan ve lise 12. sınıfa kadar devam eden bir çalışmadır. Bu uygulamada her sınav sonunda verilen karne analizleri sayesinde öğrencilerimizin eksik konularını görme ve telafi etme imkânı bulunmaktır.

Ulusal Sınava Hazırlık İçin Yaz Dönemi ve Hafta Sonu Kursları

7. sınıfta başlayan yaz kursları ile ulusal sınava hazırlık hız kazanmakta ve 8. sınıfta bu sınava kaynaklık eden tüm derslerden hafta sonu kursları devam etmektedir. 8. sınıfta ulusal sınav formatına uygun, farklı kurumsal yayınlardan özgün deneme sınavları uygulanmaktadır. Bu uygulamalar sürecinde öğrencilerimizi sınıf öğretmenleri ve danışman öğretmenleri takip etmektedir. Deneme sınavları sonrasında danışman öğretmenlerimiz öğrencilerimiz ile bireysel olarak sınav sonuçlarını değerlendirmekte, akademik başarının artması için çalışma sisteminin takibini yapmaktadır.

Akademik anlamda yapılan rehberliğin ve takibin yanı sıra ortaokul öğrencilerimizle bireysel öğrenci ve veli görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu görüşmelerde öğrencilerimizin günlük hayatta ve sınavlarda karşılaşabilecekleri kaygıyla baş edebilmelerini sağlamalarını hedefliyoruz. Bireysel görüşmelerle birlikte rehberlik birimimiz tarafından sınıf rehberlik dersleri gerçekleştiriyor, bu süreçte sınıf öğretmenleri ve danışman öğretmenleri ile iş birliği içinde yakından takip çalışmaları ve bireysel destek ile öğrencilerimizin her zaman yanında oluyoruz.