Akademik Başarı Anlayışı

Akademik başarı anlayışımızda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini bir bütün olarak ele alıyoruz.  Ortaokul kademesinden itibaren uygulanan akademik izleme çalışmaları ile öğrencilerimizin akademik gelişimlerini takip ediyor, başarılı bir lise yaşamına en donanımlı şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sağlam bir akademik zemin oluşturmak, gelişimlerini desteklemek amacıyla sanat ve sporla desteklenen zengin bir akademik içerik sunuyoruz.

Sosyal ve Kültürel Çalışmalar

Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan öğrenme ortamları sağlamaktayız. Öğrencilerimiz; ilgi ve istekleri doğrultusunda kendilerini keşfedebilmeleri için dramadan satranca, yüzmeden basketbola, blog ve web tasarımından fotoğrafçılığa, matematik olimpiyatları kulübünden fizik-kimya-biyoloji olimpiyatları kulübüne, münazaradan lego-robotik kulübüne kadar 30’dan fazla branşta etkinliğe katılabilir.

Öğrencilerin toplumsal duyarlılık kazanmaları ve toplum hizmeti çalışmalarına katılmalarının, bireysel faydanın yanında toplumsal faydanın da gözetilmesi gerektiğinin kişisel gelişmeleri ve akademik başarıları kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğümüz iş birliklerinde öğrencilerimiz aktif olarak sorumluluk almaktadır. Böylece Özel Egeli gençler, topluma faydalı olma sorumluluğunu hayata geçirme fırsatı bulmaktadır.

Öğrencilerimizin üretkenliğinin, fikirlerinin ve eleştirilerinin dikkate alındığı okul atmosferimizde öğrencilerimizden başlayan ve ailelerimize uzanan iletişim zinciri, Özel Ege’nin katılımcı ruhunun ve paylaşımcı eğitim modelinin temelini oluşturmaktadır.

Edebi Eser Okuma 

Okulumuzda uzun yıllardan bu yana uyguladığımız edebi eser uygulamasında öğrencilerimiz; her dönem bir Türkçe, bir İngilizce olmak üzere iki edebi eser okumaktadır. Öğrencilerimiz okudukları bu kitapları Türkçe ve İngilizce eserler için hazırlanmış formlara uygun olarak yazılı ve sözlü olarak sunar.

Öğrencilerin özgüven duygularının, toplum önünde konuşma becerilerinin gelişmesinin yanı sıra sorumluluk alma ve zamanı etkin kullanma alışkanlığı kazanmalarını desteklemek amacıyla yapılan bu uygulama içinde yaklaşık 76.000 eserin bulunduğu zengin Özel Ege Lisesi Kütüphanesi de önemli bir kaynak oluşturmakta, öğrencilerimize okuma alışkanlığı ve kütüphane kültürü kazandırmaktadır.

Yıllık Proje Uygulaması

Yıllık projeler, öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerisinin şekillenmesine, sorgulayıcı ve araştıran bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 4. sınıfta başlayan ortaokul sınıflarında da devam eden bir uygulamadır. Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre seçtikleri konularda ekip çalışması ile yürüttükleri yıllık projeler yazılı ve sözlü olarak öğrencilerimiz tarafından sunulmakta, seçilen projeler her yıl hazırlanan Özel Ege Lisesi Proje Kitabı’nda yayımlanmaktadır.

Ortaokulda Bilim

Okulumuzda “Sınıflar Arası Fen Proje Yarışması” 4. ve 5. sınıfları kapsamaktadır. Her yıl birbirinden özgün projelerin sergilendiği bu yarışmada çevre, enerji, yaratıcılık, teknoloji ve tasarım gibi alanlarda ödüller verilmektedir.  Projelerin değerlendirmesi, akademisyenler ve fen bilgisi öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından yapılmaktadır. Ortaokulun ilerleyen sınıflarında bilim çalışmaları TÜBİTAK projeleri ve Bilim Kurulu çalışmaları ile devam etmektedir.

Ortaokulda Spor

Öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren spor yapmayı alışkanlık haline getirmelerini ve bir yaşam tarzı olarak sürdürmelerini amaçlıyoruz.

Özel Ege’de spor sarayı başta olmak üzere okulun açık ve kapalı spor alanları ile yarı olimpik yüzme havuzu öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz; başta basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, masa tenisi, tenis, jimnastik, oryantiring, bisiklet, spor tırmanışı, pentatlon, triatlon gibi spor branşları olmak üzere birçok spor dalı ile tanışma ve uygulama fırsatı bulmaktadır.

Her öğrencimizi kendi yetenekleri ve özellikleri doğrultusunda değerlendirip okul takımlarımızı oluşturuyoruz. Ortalama her yıl 34 okul takımımız ve 380 lisanslı öğrencimizle okulumuzu; minikler, küçükler, yıldızlar, gençler takımları olarak kızlar ve erkekler kategorisinde; ilçemizde, ilimizde ve Türkiye şampiyonalarında temsil ediyoruz. Okullar arası katıldığımız yarışmalarda, müsabakayı kazanmak kadar, sporcu öğrencimizin saha içindeki ve dışındaki olumlu tutum ve davranışlarını dikkatle takip ediyor ve önemsiyoruz.

Birey ve genç olma bilincinin kazanılmaya başlandığı bu dönemde amacımız lider vasıflı bireyler yetiştirmektir. Bu anlayışla yetiştirdiğimiz genç nesillere yaşam boyu gerekli olacak bilgi, beceri, davranış, tutum ve değerleri kazandırmak öncelikli hedefimizdir.  Öğrencilerimizi öz güven, girişimcilik, toplumsal sorumluluk, ulusal duyarlılık, millî değer ve yurttaşlık bilinciyle yetiştirmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Ortaokul eğitim programında yer alan akademik çalışmaların yanı sıra pek çok sosyal, kültürel ve sportif uygulamalar da yer almaktadır. İnanıyoruz ki sosyal etkinlikler, kültürel ve sportif çalışmalar, akademik becerilerin yükseltilmesini amaçlayan TÜBİTAK ve bilim kurulu çalışmaları öğrencilerimizin erken yaşlarda önemli yetkinlikler kazanmalarını sağlayacaktır.

Özel Ege Ortaokulu olarak geleceğin temelinin atıldığı bu yıllarda çocuklarımıza sağladığımız eğitimi öğrencilerimizin geleceklerine yapılmış önemli bir yatırım olarak görmekteyiz.

İngilizce "SMART"


SMART öğretim programında 5. sınıf bir hazırlık niteliğinde olup matematik, kodlama, fen bilgisi alanları ile birlikte yönetilmektedir. Öğrencilerimiz ortaokulda Start Up, Open Road ve Turning Point seviye gruplarına ayrılmaktadır.

6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz, küresel sorunlar hakkında farkındalık kazanmak ve bu sorunlar hakkında önerdikleri çözümler üzerinde tartışmak amacıyla Junior Model Birleşmiş Milletler (JMUN), Yale Model Government of Europe (YMGE), e-twinning, SDG–Sustainable Development Goals, World Scholar’s Cup gibi birçok projeye katılmaktadır.

Debate Tournament (Münazara Turnuvası) ile öğrenciler eleştirel düşünme, topluluk karşısında konuşma, araştırma ve takım çalışması gibi birçok beceri kazanmaktadır. Öğrencilerimizin ortaokul 8. sınıfı B1+/B2 dil seviyesinde tamamlamaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz ilkokul süresince edindikleri bilgi beceri ve yetkinlikleri ortaokulda geliştirerek uluslararası düzeyde geçerli TOEFL Junior ve Cambridge sınavlarına (Flyers-KET-PET-FCE) girmekte ve gelişimlerini uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgelendirmektedir.

8. sınıf öğrencilerimiz lisedeki AP derslerine hazırlık niteliğinde olan Pre-AP dersleri almakta, TOEFL Junior sınavlarına katılmakta ve gelişimlerini uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgelendirmektedir.

“SMART” geleceğin liderlerini yetiştirir.

Özel Ege Progress Test

Öğrencilerin yabancı dil kazanımlarının ve ilerlemelerinin nasıl olduğunu somut sonuçlarla gösteren bir uygulamadır.

Ortaokul 5. sınıfla başlayan çevrim içi Progress Test uygulaması 11. sınıfın sonuna kadar devam etmektedir.

Özel Ege Progress Test Uygulaması;

  • Öğrencilerin okuma ve anlama, konuşma, yazma ve dinleme becerisiyle birlikte dil bilgisi ve kelime bilgisini de doğru bir şeklide ölçer.
  • Dilin gündelik yaşamda kullanıldığı biçimiyle öğrenciyi test eder.
  • Sonuç odaklı öğrenciler için kaliteli bir ölçme değerlendirme aracıdır.
  • Daha fazla çalışma gerektiren alanlara odaklanma ve bu alanlara daha çok zaman ayırma farkındalığı yaratır.
  • Öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda verilen üç çevrim içi sınavdan oluşur.
  • Bireysel sınavsonuç raporu sağlar.

Model Birleşmiş Milletler (J-MUN) Çalışmaları

Öğrencilerimiz okul öncesinden liseye kadar olan süreçte kazandıkları yabancı dil yeterliliğiyle Harvard, Princetonve Yale Üniversitesinde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na 2002 yılından bu yana düzenli olarak katılmaktadır. Öğrencilerin küresel iletişim, diplomasi, barış ve güvenlik, insan hakları, Birleşmiş Milletler ve benzeri uluslararası organizasyonlar gibi farklı konulara odaklandığı konferanslarda katılımcı gençlerin iletişim, karar verme, hedef belirleme, müzakere gibi liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi de sağlanmaktadır.

İkinci Yabancı Dil: Almanca-Fransızca

Özel Ege Ortaokulunda ikinci yabancı dil eğitimi dilin temel gereği olan okuma, yazma, anlama ve konuşma becerilerini kendilerini ifade edebilecekleri seviye hedef alınarak devam etmektedir. Ayrıca okul içi ve dışında yapılan etkinliklerle öğrencilerin dili aktif olarak kullanması ve akranlarıyla iletişime geçmesini hedeflemekteyiz.

5. sınıftan itibaren girdikleri uluslararası sınavlarla Almanca ve Fransızca uluslararası geçerliliği olan A1 ve A2 resmi dil sertifikası alabilecek düzeye yükselmektedirler. Bu sertifikalar Avrupa dilleri ortak çerçeve programı ile uyumlu dünyanın dört bir yanında aynı standartlara uygun olarak verildiği garantilenen, ömür boyu geçerliliği olan, üniversite ve şirketler tarafından tanınan ve kullanılan belgelerdir. Kendi kültürel kimliğinin farkında olarak yetişen öğrencilerimiz; öğrendikleri dili konuşan ülkelerin kültürel değerlerini de tanıyarak çok kültürlülük bilinci kazanır. Bu sayede diğer kültürlere hoşgörü ve saygı gösteren öğrencilerimizin dünyanın her yerinde yaşayabilecek bireyler olarak yetişmeleri en büyük amacımızdır.

Özel Ege Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak tüm kademelerde izlediğimiz öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve gelişim dönemi özelliklerini merkeze aldığımız kapsamlı gelişimsel ve önleyici rehberlik temelli programımızı Özel Ege Ortaokulunda da uyguluyoruz.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen rehberlik çalışmalarımız, bireyin kendini en iyi şekilde tanıması ve güçlü yönlerini ortaya çıkarabilmesi için gerekli olan; karar verme, problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, kişiler arası etkili iletişim, öz farkındalık, empati, duygu farkındalığı gibi temel yaşam becerilerinin alt yapısını öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemektedir. Çalışmalarımızı yürütürken çözüm odaklı yaklaşımı benimseyerek öğrencilerimize gelişimsel süreçleri içerisinde karşılaşabilecekleri güçlüklerde çözüm yollarını bulmaları konusunda rehberlik ediyoruz. Tüm bu süreci sınıf öğretmeni, aile ve rehber öğretmen iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz.

Öğrencilerimizin gelişimlerini, yapılan bireysel görüşmelerde, grup çalışmalarında, sınıf rehberlik çalışmalarında ve sınıf gözlemlerinde, gelişimin tüm alt alanlarında detaylandırarak takip ediyoruz. Sınıf öğretmeni ve ailesiyle iletişimde bulunarak gelişimsel sürecine dair bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz.

Anne Baba Okulu

Her yıl düzenli olarak alanında uzman olan kişileri velilerimizle bir araya getiriyoruz. İletişim, gelişim özellikleri, düşünme becerileri, sınırlar gibi konular bu okulun ana çerçevesini oluşturuyor. Burada ailedeki bireylerin temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak konuları belirliyoruz.

Ortaokuldan Liseye Geçişte Rehberlik

Özel Ege Lisesinde ortaokuldan liseye geçişte ulusal sınava hazırlık çalışmaları 5. sınıf itibarıyla başlamakta, 6. sınıfta akademik izleme çalışmaları ile devam etmektedir. Tüm sınıf gruplarımızda öğrencilerimizin akademik başarısını arttırmak ve ihtiyaçlarını belirlemek için “Akademik Başarı İzleme Sistemi (ABİS)” kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarılarını uyguladığımız “Konu Kazanım Testleri” ve “Konu Tarama Testleri” sonucunda gerçekleştirdiğimiz akademik takip çalışmaları ile destekliyoruz. Eğitsel rehberlik kapsamında ise dönem içinde uyguladığımız envanterler ve öğretmenlerimizin değerlendirmeleri doğrultusunda öğrencilerimizle ve velilerimizle bireysel görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

Ortak Sınav Uygulaması

Dönemde iki, senede dört defa uygulanan ortak sınavlar, ilkokul 4. sınıfta başlayan ve lise 12. sınıfa kadar devam eden bir çalışmadır. Bu uygulamada her sınav sonunda verilen karne analizleri sayesinde öğrencilerimizin eksik konularını görme ve telafi etme imkânı bulunmaktır.

Ulusal Sınava Hazırlık İçin Yaz Dönemi ve Hafta Sonu Kursları

7. sınıfta başlayan yaz kursları ile ulusal sınava hazırlık hız kazanmakta ve 8. sınıfta bu sınava kaynaklık eden tüm derslerden hafta sonu kursları devam etmektedir. 8. sınıfta ulusal sınav formatına uygun, farklı kurumsal yayınlardan özgün deneme sınavları uygulanmaktadır. Bu uygulamalar sürecinde öğrencilerimizi sınıf öğretmenleri ve danışman öğretmenleri takip etmektedir. Deneme sınavları sonrasında danışman öğretmenlerimiz öğrencilerimiz ile bireysel olarak sınav sonuçlarını değerlendirmekte, akademik başarının artması için çalışma sisteminin takibini yapmaktadır.

Akademik anlamda yapılan rehberliğin ve takibin yanı sıra ortaokul öğrencilerimizle bireysel öğrenci ve veli görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu görüşmelerde öğrencilerimizin günlük hayatta ve sınavlarda karşılaşabilecekleri kaygıyla baş edebilmelerini sağlamalarını hedefliyoruz. Bireysel görüşmelerle birlikte rehberlik birimimiz tarafından sınıf rehberlik dersleri gerçekleştiriyor, bu süreçte sınıf öğretmenleri ve danışman öğretmenleri ile iş birliği içinde yakından takip çalışmaları ve bireysel destek ile öğrencilerimizin her zaman yanında oluyoruz.

Sosyal etkinlik çalışmaları (kulüp çalışmaları) ana sınıfından lise sınıflarına kadar her öğrenciye katılım imkânı tanıyan ve öğrencilerin kültürel, sosyal, sanatsal ve fiziksel gelişimini destekleyen çalışmalardır. Bu çalışmalarda öncelikli amacımız; öğrencilerimize farklı sosyal etkileşim ortamları yaratarak çok yönlü gelişimlerini desteklemek ve bu sayede öğrencilerimizin ilgi alanlarını, beceri ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamaktır.

Öğrencilerimizin akademik başarılarına olumlu katkı sağladığına inandığımız ortaokul kulüp derslerimiz şu şekildedir: