Özel Ege Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, anaokulundan itibaren merkeze öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve gelişim dönemi özelliklerini alarak, kapsamlı gelişimsel ve önleyici rehberlik temelli bir program hazırlamaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan rehberlik çalışmaları ile bireyin kendini en iyi şekilde tanıması ve güçlü yönlerini ortaya çıkarabilmesi için gerekli olan; karar verme, problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, kişiler arası etkili iletişim, öz farkındalık, empati, duygu farkındalığı gibi temel yaşam becerilerinin alt yapısını öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemekteyiz. Çalışmalarımızı yürütürken çözüm odaklı yaklaşımı benimseyerek, öğrencilerimize anaokulundan itibaren gelişimsel süreçleri içerisinde karşılaşabilecekleri güçlüklerde çözüm yollarını bulmaları konusunda rehberlik edilmektedir. Tüm bu süreci sınıf öğretmeni, aile ve rehber öğretmen iş birliğiyle yürütürken, öğrencimizi bütünsel bakış açısıyla ele almaktayız.

Bireysel Tanışma Görüşmeleri

Öğrencimize en faydalı yaklaşım, onu en iyi şekilde tanımaktır. Bu düşünceden yola çıkarak sene başında hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz ile bireysel tanışma görüşmeleri yapmaktayız. Bu görüşmelerde, velimize Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), öğrencimize Peabody Resim-Kelime Testi uygulayarak, öğrencimizin gelişimine dair bilgiler edinmekteyiz.

Oryantasyon Çalışmaları

Çocuklarımızın okula uyum sürecini desteklemek amacıyla rehberlik çalışmalarımıza 36. aydan itibaren başlamaktayız. Okula uyum konusunda zorluk yaşayan öğrencilerimiz ile bireysel çalışmalar yürütmekte, ailelerimize rehberlik etmekteyiz.

Gelişim Takibi

Öğrencilerimizin gelişimlerini; bireysel görüşmelerde, grup çalışmalarında, sınıf rehberlik çalışmalarında ve sınıf içi gözlemlerde, gelişimin tüm alt alanlarını detaylandırarak takip etmekteyiz. Öğrencimizin gelişimsel sürecine dair bilgileri sınıf öğretmeni ve velimizle paylaşmaktayız.

Okul Olgunluğu Çalışmaları

İlkokula geçecek anaokulu öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeylerini görebilmek ve geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarını belirlemek amacıyla iki aşamalı envanter uygulanmaktadır. Öğrencimizin desteklenmesi gereken alanları için sınıf öğretmeni ile bireysel çalışmalar planlanmaktadır.

Veli İletişimi

Özel Ege Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak velilerimizle belli aralıklarla görüşmeler yapılmaktadır. Sadece sorun odaklı değil kapsamlı, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışıyla süreç gözlemlenmekte ve yönlendirilmektedir. Ay sonunda velilerimizle paylaştığımız rehberlik bültenleri sayesinde iletişimimiz desteklemektedir.