Özel Ege Lisesi olarak öğrencilerimizin anaokulundan, 1.sınıfa geçiş süreçleri önemsediğimiz konulardan biridir. İlkokula hazırlık alanında yaptığımız çalışmalar, öğrencilerimizin anaokuluna başladığı ilk günden itibaren, tüm gelişim alanlarını kapsayacak şekilde planlanmaktadır.

Öğrencilerimizin, ilkokula geçişini kolaylaştırmak ve hazırbulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan çalışmalarımız arasında;

  • görsel ve işitsel algı,
  • dikkat ve hafıza,
  • problem çözme, tahmin ve temel kavram alanlarını geliştirme çalışmaları bulunmaktadır.

Rehberlik servisi olarak eğitim süreçlerinde titizlikle üzerinde durduğumuz bu alanlardaki gelişimlerini ölçebilmek adına 1. ve 2. dönem sonunda envanter uygulamaları yapmaktayız.  İlk uygulamamızın ardından öğrencilerimizde geliştirilmeye ihtiyaç duyulan noktalarla ilgili velilere ve öğretmenlere bilgi vermekteyiz. Bu sayede ikinci uygulamamıza kadar öğrencimizin ihtiyaç duyduğu alanları desteklemekteyiz.

Çocukluk döneminin duygusal gelişim olarak üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir dönem olduğunu düşünmekteyiz. Okul öncesi eğitimde, öğrencilerimizin ilkokulda okuma ve yazmayı öğrenebilmesi için onlara gerekli becerileri kazandırmaya çalışmaktayız. İlkokul sınıf öğretmenlerimiz tarafından yürütülen ses çalışmalarında çocuklarımıza fonetik duyarlılığı kazandırmayı amaçlamaktayız. Aynı zamanda, öğrencilerimizin gelişimini bütünsel bir yaklaşımla takip ederek ilkokula daha hazır ve güçlü bir başlangıç yapabilmelerini sağlamaktayız.