Anaokulu 4-5 yaş      : Öğrencilerimiz İngilizceyi oyun temelli öğrenme yaklaşımına dayalı etkinliklerle ve iletişimsel yöntem aracılığıyla öğrenirler. Anaokulunda İngilizce öğretiminde tüm dersler, öğrencilerin SMART öğretim programında yer alan temalara ilişkin hazırbulunuşluk seviyelerini arttıracak etkinliklerle işlenmektedir.

Anaokulu 5-6 yaş      : Öğrencilerimiz bu dönemde İngilizce dersi öğretim programı olan SMART ile tanışır. Bireysel farklılıklara dayalı eğitimi destekleyen SMART, öğrencilerimizin yabancı dilde sorgulama, araştırma, sorumluluk alma, iş birliği içinde çalışma, problem çözme ve liderlik becerilerini de geliştirmektedir. Yabancı dil çalışmaları multidisipliner olarak görsel sanatlar ve müzik dersleriyle pekiştirilmektedir.

  • İngilizce - “SMART”

İngilizce dersi öğretim programımız “SMART”, Özel Ege Lisesi öğretmenleri ve program geliştirme uzmanları tarafından anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğrenmeleri için geliştirilmiştir. Bu öğretim programı öğrencilerin ilgi duyduğu belirli temalar etrafında şekillendirilmiştir. Programın içerik ve etkinlikleri matematik, fen ve sanat ile ilgili ögelerin kullanıldığı multidisipliner yaklaşıma göre düzenlenerek dil becerilerini doğru bir şekilde ölçebilmeyi, hem sürece hem de sonuca odaklı değerlendirme yaklaşımlarını birlikte kullanmayı amaçlamaktadır.

SMART ile öğrenme-öğretme ve değerlendirme sürecinde teknolojiyi kullanarak öğrencilerimizin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlamayı, kazanımlarını gerçek yaşama yansıtmalarını hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimizin günlük hayatın her aşamasında İngilizce ile iç içe olmalarını sağlamak amacıyla resim, müzik, sanat derslerinde, ayrıca sabah kahvaltısında sınıf ve branş öğretmelerimize İngilizce öğretmenlerimiz de eşlik etmektedir.

“SMART” geleceğin liderlerini yetiştirir.

  • Almanca – Fransızca

Özel Ege’de ikinci yabancı dil eğitimi 5 yaştan itibaren haftada iki ders saati olarak başlamaktadır. Öğrenciler, Almanca veya Fransızca olarak başladıkları eğitimlerine üst kademelerde artan ders saatleriyle mezuniyetlerine kadar devam etmektedir.

Anaokulundan itibaren yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz, çoklu zekâ kuramıyla bireysel farklılıklarına uygun kazanımlar elde etmektedir. Oyun temelli, renkli ve görsel kullanımların zengin olduğu öğretim yöntemleriyle dili temel düzeyde öğretmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimiz, ilkokulda kendilerini ifade etme becerileri kazanarak ortaokul 5. sınıftan itibaren girdikleri uluslararası sınavlarla Almanca ve Fransızca uluslararası geçerliliği olan A1 ve A2 resmi dil sertifikası alabilecek düzeye yükselmektedir.

Bu sertifikalar Avrupa dilleri ortak çerçeve programı ile uyumlu, dünyanın dört bir yanında aynı standartlara uygun olarak verildiği garantilenen, ömür boyu geçerliliği olan, üniversite ve şirketler tarafından tanınan ve kullanılan belgelerdir.

Kendi kültürel kimliğinin farkında olarak yetişen öğrencilerimiz, öğrendikleri yabancı dili konuşan ülkelerin kültürel değerlerini de tanıyarak çok kültürlülük bilinci kazanır. Bu sayede diğer kültürlere hoşgörü ve saygı gösteren öğrencilerimizin, dünyanın her yerinde yaşayabilecek bireyler olarak yetişmeleri en büyük amacımızdır.