Çocuklarımız hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilmek için yaratıcı düşünme yeteneğine ihtiyaç duyarlar. Farklı öğrenme modellerini eklektik bir yöntemle uygulayarak öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerini destekliyoruz.

Sınıf ve branş öğretmenlerimiz anaokulumuzdaki tüm yaş gruplarımızda temalar çerçevesinde disiplinler arası öğrenme gerçekleştirmektedir. Eğitimin sürekliliği ilkesiyle yaş gruplarına göre yürüttüğümüz anaokulu programımızda genel anlayışımız aşağıdaki gibidir:

“OYUN” (36-48 Ay)

Sosyal bir grubun parçası olmaya başlayan 4 yaş grubu öğrencilerimizin dikkat sürelerini düşünerek basitleştirilmiş ve birleştirilmiş etkinlikler uygulamaktayız. Merak duygularını uyandıran, konsantrasyon, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişimini destekleyen etkinliklerin çoğu oyun temelli öğrenme yöntemine göre şekillendirilmiştir.

“MERAK” (48-60 Ay)

Olaylar arası ilişkileri kurmaya başladıkları bu dönemde “neden, niçin” sorularını çok fazla duymaya başlarız. Çocukların doğasında var olan merak duygusunu desteklemenin yanı sıra sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sağlayan çalışmalarla çocukların duygularının farkında olmasını, yaşadığı duygulara verdiği tepkileri fark etmesini, çevresi ile kendisi arasında denge kurabilmesini amaçlamaktayız. Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri çalışmalarına da bu yaş grubumuzda başlamaktayız.

“AKIL YÜRÜTME” (60-72 Ay)

İlkokula hazırlık dönemi olan bu dönemde çalışmalarımızın amacı öğrencilerimizin ilkokula geçişini kolaylaştırmak ve bilişsel, duyuşsal, psikomotor hazırbulunuşluk seviyelerini artırmaktır. 6 yaş grubumuzda yapılan çalışmalar öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını kapsar ve birbiri üzerine eklenerek ilerler.

K12 okulu olmanın verdiği avantajla okulumuzda bilim, sanat ve spora dair yapılan tüm çalışmalar anaokulu öğrencilerimiz ile de yürütülür.

Öğrencilerimiz farklı atölye çalışmalarıyla iş birlikli öğrenme becerisi  kazanır. Özellikle bu yaş grubunda Bilim Kurulumuzun matematik ve fen atölyelerine verdiği program desteği ile temel bilimlere karşı farkındalık elde edilir.

Çocuğun potansiyelini geliştirebilmesi ve mutlu olması; anaokulu döneminde sunulan zengin uyarıcılar ile ilgilidir. İyi bir anaokulu eğitimi, çocuklarda okul yaşamına karşı olumlu duygular geliştirmekte ve sonraki öğrenim hayatlarını olumlu yönde desteklemektedir.